Nieuwe brochure 'Meer lezen, beter in taal – mbo'

Gepubliceerd op: 20 december 2016 10:39

In december is de brochure 'Meer lezen, beter in taal - mbo' verschenen. Deze nieuwe brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen.

Na Meer voorlezen, beter in taal voor de kinderopvang, Meer lezen, beter in taal - primair onderwijs en Meer lezen beter in taal - vmbo hebben Kees Broekhof en Tessa van Velzen van Sardes deze brochure speciaal geschreven voor mbo-scholen.
 
Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek geeft de brochure een beeld van de effecten van lezen op de ontwikkeling van leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook worden enkele succesvolle mbo-projecten beschreven, die laten zien dat het niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een professionele samenwerking tussen docenten, mediatheek en de plaatselijke bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt beschreven hoe ROC’s kunnen werken aan een taalbeleid waarin leesbevordering logisch verbonden wordt met andere onderdelen van het taalbeleid.

De brochure is gemaakt in opdracht van Stichting Lezen en KB voor het programmaonderdeel de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen.  

Je kunt de brochure Meer lezen, beter in taal – mbo hier online doorbladeren. Brochures downloaden of bestellen kan via de toolkit van de Bibliotheek op school.