Nieuwe communicatiemiddelen voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 18 december 2017 10:48

Er zijn nieuwe communicatietools ontwikkeld met als doel om het voortgezet onderwijs nog beter te bereiken. Het gaat om een communicatieplan, een nieuwe PowerPointpresentatie voor stakeholders en rechtenvrije foto’s in de beeldbank, die voor de lokale communicatie gebruikt mogen worden.

Communicatieplan voor twee varianten

Als vervolg op het communicatieplan de Bibliotheek op school primair onderwijs stelt ProBiblio een communicatieplan beschikbaar voor twee varianten van (structurele) samenwerking met het de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs; rondom Lezen en rondom Mediawijsheid. Bij beide varianten wordt een overzicht gegeven van welke communicatiemomenten en -middelen er in welke fase zijn, met welke doelgroep en waarom (doelen).

De fasen zijn verdeeld in ‘acquisitiefase’, ‘opstartfase’ en ‘na 1 jaar’. Het plan is een werkdocument, dus opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom! Mail deze naar info-VO@debibliotheekopschool.nl.

Vernieuwde presentatie de Bibliotheek op school voor stakeholders

De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs werkt, maar nog meer scholen zouden de bibliotheek als partner bij lezen en mediawijsheid kunnen inschakelen. Als tool om deze vorm van structurele, effectieve samenwerking bij meer scholen onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe presentatie beschikbaar. Bibliotheken kunnen deze gebruiken om stakeholders (schooldirecties, docenten of gemeente) te informeren en enthousiasmeren. Afhankelijk van de doelgroep kunnen diverse sheets worden gebruikt of juist weggelaten.  

Nieuwe rechtenvrije foto's in de Beeldbank

In de Beeldbank staan nu ook voor Kunst van Lezen gemaakte foto’s, die bibliotheken en POI’s kunnen gebruiken bij hun promotie voor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. De getoonde foto’s zijn rechtenvrij, maar worden alleen in lage resolutie getoond. Originele foto’s in hoge resolutie zijn – onder vermelding van het fotonummer – op te vragen via info@debibliotheekopschool.nl.

Alle foto’s uit onze Beeldbank mogen vanwege de exclusiviteit alleen gebruikt worden door bibliotheken en POI’s voor promotie van de Bibliotheek op school.

Alle (nieuwe) tools voor communicatie richting het voortgezet onderwijs zijn te vinden in de toolkit Marketing & Communicatie.