Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

Gepubliceerd op: 20 februari 2018 16:22

De leerdoelenmatrix is een hulpmiddelen om gedegen gesprekken op school te voeren. De toolkit is nu aangevuld met nieuwe leerdoelenmatrixen; een aangepaste versie voor PO en een nieuwe matrix voor het VO.

De leerdoelenmatrixen zijn verdeeld over thema’s (verticaal) en leerjaren (horizontaal) en laten zien op welke onderdelen in het schoolcurriculum de bibliotheek kan ondersteunen.
Per doelgroep (0-4, 4-12 en 12-18) is er een aparte leerdoelenmatrix beschikbaar. Deze drie vormen samen weer één grote matrix, waarin de ontwikkeling en voorkennis zichtbaar worden. Op die manier werken we aan een doorgaande lijn 0-18 jaar op het gebied van lezen en mediawijsheid. Je vindt deze tools in de toolkit Lees- en mediaplan.

Vernieuwd: Leerdoelenmatrix PO

De leerdoelenmatrix PO was al langere tijd beschikbaar, maar is nu vernieuwd. Belangrijkste aanpassing is de toevoeging van 2 nieuwe thema’s, namelijk ‘Verhalen en cultuur’ en ‘Discussiëren en ontmoeten’. Deze zijn toegevoegd om te laten zien dat ook de bibliotheekfuncties Cultuureducatie en Ontmoeting & Debat een plek hebben in het programma de Bibliotheek op school. Daarnaast zijn er wat tekstuele wijzigingen aangebracht zodat de leerdoelenmatrix PO en VO beter op elkaar aansluiten.  

Nieuw: Leerdoelenmatrix VO

De leerdoelenmatrix VO is nieuw. Deze is op dezelfde manier opgebouwd als de versie van het PO, en bouwt ook voort op die thema’s. Omdat verschillende ontwikkelingsfases om verschillende begrippenkaders vragen, is wel gekozen voor een andere benaming van de thema’s. Dan blijft het herkenbaar voor de onderwijsprofessionals. Zo heet het thema ‘Zoeken en vinden’ in het VO ‘Begrip en analyse’.
Een ander verschil is dat er in de leerdoelenmatrix VO geen verwijzing naar leerjaren zijn genoemd. Er is gekozen voor een onderverdeling in drie niveaus. Het eerste niveau is onderbouw, deze betreft voorkennis voor zowel bovenbouw vmbo als bovenbouw havo/vwo.

In de toelichting van de leerdoelenmatrixen vind je meer informatie over de achtergrond en inhoud van de matrixen zelf en over het gebruik er van.