Nieuwe opleidingen voorjaar 2018

Gepubliceerd op: 19 december 2017 09:20

Wil je ook je talent verder ontwikkelen en je vaardigheden en gedrag verbeteren binnen je samenwerking met het onderwijs? Volg dan een of meerdere opleidingen die we vanuit Kunst van Lezen komend voor- en najaar aanbieden.

Aanbod voorjaar

In het voorjaar van 2018 bieden we de volgende zes opleidingen aan. Alle opleidingen kunnen op verzoek op locatie/in company plaatsvinden.

 • Leesconsulent basis
  voor bibliotheekmedewerkers die op basisscholen met de Bibliotheek op school werkt of gaat werken; biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken
 • Van uitvoerder naar gesprekspartner 
  driedaagse verdiepingstraining met het accent op gedrag: profileer je als leesconsulent en vergroot je waarde voor de school (voorheen de opleiding Profilering leesconsulent) 
 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem (aangeboden door de KB)
  leer hoe je met luisteren en meelezen ook leesplezier kunt verwerven en hoe je leesgesprekken voert met kinderen, om te ontdekken met welk materiaal je ze kunt verleiden
 • Informatievaardigheden hbo (aangeboden door de KB)
  voor leesconsulenten die zich doorontwikkelen naar leesmediaconsulent; training gericht op informatievaardigheden als onderdeel van een van de vier domeinen die horen bij Digitale Geletterdheid (en onderdeel van het model 21e eeuwse vaardigheden van SLO); training die niet alleen praktische handvatten geeft, maar ook ingaat op beleidsvorming
 • Omgaan met leergedrag in het vo
  een heel praktische training die de ins en outs van de didactische vaardigheden met leerlingen uit het VO bijbrengt
 • Onderwijsrelaties bouwen en borgen; succesvol zijn in een verkoopgesprek
  voor onderwijsspecialisten po en adviseurs educatie vo; vierdaagse training op hbo-niveau waarin je leert te ontdekken wat je klant wil en hoe je dit kunt effectueren in contractafspraken; handig als je nieuwe scholen wilt werven voor de Bibliotheek op school of als je contractgesprekken gaat voeren met het onderwijs  

Nieuwe betalingsregels

De betalings- en annuleringsregels voor de opleidingen zijn veranderd. De drie belangrijkste onderdelen:

 1. De betaling van de kosten vindt nu vooraf plaats.
 2. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding.
 3. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt.

Meer informatie over deze regels vind je bij de beschrijving van elke opleiding.

Aanbod najaar

In het najaar van 2018 kun je de volgende zes opleidingen verwachten:

 • Leesconsulent basis
 • Van uitvoerder naar gesprekspartner
 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
 • Onderwijslandschap po
 • Onderwijslandschap vo
 • Lezen kan beter vo