Nieuwe opzet kernteams

Gepubliceerd op: 10 januari 2021 09:42

Met het oog op de ontwikkelingen binnen de gezinsgerichte aanpak en het leesoffensief zijn de kernteams van SPN voor BoekStart en de Bibliotheek op school met ingang van 2021 anders samengesteld. Er is nu een kernteam 0-12 voor BoekStart en de Bibliotheek op school po en een kernteam 12+ voor de Bibliotheek op school vmbo, mbo en hbo. De kernteams worden aangevuld met specialisten van Stichting Lezen.

Kernteam 0-12

Met de nieuwe indeling kan het kernteam 0-12 structureel bijdragen aan de ontwikkelingen rond de gezinsgerichte aanpak, naast het leesoffensief. De leden van dit kernteam zijn:
• Linda Voortman (Rijnbrink)
• Gonny Apol (Biblionet Groningen)
• Julienne van den Heuvel (Stichting Lezen)
• Dia Wesseling (Probiblio)
• José Peijen (Cubiss)
• Bart Droogers (Stichting Lezen)

Kernteam 12+

Het kernteam 12+ kan zich in het kader van het leesoffensief richten op de verdere ontwikkeling van de Bibliotheek op school in het vmbo en in het beroepsonderwijs. De leden zijn:
• Caroline Heijer (Probiblio)
• Erwin Karst (Rijnbrink)
• Liselotte Dessauvagie (Stichting Lezen)

Beide teams worden aangestuurd door Boudewijn van der Lecq (Cubiss/Programmamanager Jeugd en Onderwijs SPN).