Onderzoek gebruik e-books in het basisonderwijs

Gepubliceerd op: 15 januari 2018 14:14

In het eerste halfjaar van 2017 heeft de KB laten onderzoeken hoe e-books gebruikt worden in de klas. Dit gebeurde in een pilot op acht Kopgroep de Bibliotheek op school-scholen in groep 6. Er werd gewerkt met twee platforms: het e-bookplatform van de KB en het platform Leesplaneet van uitgeverij Ars Scribendi. Het onderzoeksrapport is nu verschenen en voor iedereen toegankelijk. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen lees je hieronder.

Beide platforms nog niet optimaal

Uit het onderzoek - uitgevoerd door Qrius en OneTwentyone - blijkt dat beide platforms op dit moment (nog) niet optimaal geschikt zijn voor gebruik in het basisonderwijs. Dit heeft vooral te maken met het beperkte aanbod van e-books voor de jeugd en de beperkte gebruiksvriendelijkheid. Dit draagt niet bij aan het leesplezier van de betrokken kinderen. Ook de leerkrachten waren nog niet onverdeeld enthousiast.
De beide platforms boden echter wel verschillende functionaliteiten waar nu al de meerwaarde van werd ingezien. Zo werden de dyslexievoorzieningen, voorleesfunctie en de woordenboekfunctie hoog gewaardeerd. Veel kinderen, ook goede lezers, maakten gebruik van de mogelijkheid om letters te vergroten.

Rol leerkracht en leesconsulent cruciaal

Uit het onderzoek blijkt dat de rol van de leerkracht cruciaal is. De leerkracht heeft vooral behoefte aan kant-en-klare instructies en koppelingen, zodat de leerlingen direct aan de slag kunnen. Daarnaast is het van belang dat de leesconsulent de meerwaarde van de e-books inziet en uitdraagt. Zo kan het gebruik van e-books net zo goed onderdeel zijn van de werkvormen vrij lezen, voorlezen en praten over boeken, maar het vraagt wel een andere inzet en vaardigheid van iedereen.  

Conclusie en inzichten

Conclusie: om een e-bookplatform succesvol in te zetten in het basisonderwijs, moet er technisch, inhoudelijk en qua ondersteuning nog veel gedaan worden. Dit neemt de KB mee in haar educatieve strategie. Deze wordt begin 2018 verwacht.

De pilot heeft meerdere bruikbare inzichten opgeleverd. Deze zet de KB nu al in bij de dienstverlening voor de jeugd, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van jeugdbibliotheek.nl. Daarnaast gebruikt ze deze bij de doorontwikkeling van e-books voor thuisgebruik.

Onderzoek voortgezet onderwijs

E-books worden in het voortgezet onderwijs al meer gebruikt dan in het basisonderwijs. Het gaat dan vooral om Lezen voor de lijst. In de tweede helft van 2018 start de KB een pilot op meerdere VO-scholen. In de pilot wordt gekeken naar het gebruik van de digitale diensten van de KB (e-books en luisterboeken) bij het Lezen voor de lijst.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de projectleider Willemijn Jongens. Het rapport is te vinden in de biebtobieb-groep.