Opbrengsten Digitaal Digistart Congres

Gepubliceerd op: 21 april 2020 09:17

Van 26 maart t/m 3 april 2020 vonden de Media Ukkie Dagen plaats. Dit jaar in een digitale setting vanwege het coronavirus. De KB heeft het Digistart Congres omgevormd tot het Digitale Digistart Congres en dagelijks blogs geplaatst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van mediaopvoeding voor kinderen van 0 tot 6 jaar. En de Mediawolk is ontwikkeld, een poster met vragen over media, die ouders aan kinderen kunnen stellen.

Blogs van professionals Digistart Congres

De professionals die op het Digistart Congres zouden spreken hebben allemaal een blog geschreven. Tijdens de Media Ukkie Dagen is er elke dag zo'n blog gepubliceerd. 

  • Blog van Norma Verheijen en Andrea Berkelder van de Koninklijke Bibliotheek, over de start van het Digitale Digistart Congres (donderdag 26 maart) 

  • Blog van prof dr. Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut en tevens lector Jeugd en Media bij Hogeschool Windesheim, over de resultaten van het Iene Miene Media-onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen over mediaopvoeding 0-6 jaar (vrijdag 27 maart)

  • Blog van Floortje Jansen, relatiemanager van Netwerk Mediawijsheid, over de rol van Netwerk Mediawijsheid en de Media Ukkie Dagen (maandag 30 maart)

  • Blog van Esther van Beekhoven, inhoudelijk project medewerker opvoeden en opgroeien bij het NJi, over de nieuwe Digistart training (dinsdag 31 maart)

  • Blog van Mirjam van Zaalen, teamleider HRD bij SPN, over de Bibliotheek Campus (woensdag 1 april)

  • Blog van Judith Pietersma, Specialist Media van de Bibliotheek Rotterdam, over de rol van bibliotheken bij mediaopvoeding voor de allerkleinsten (donderdag 2 april)

  • Blog van Julienne van den Heuvel, programmaspecialist BoekStart, over inzet van digitale prentenboeken op de groep en hoe de Bibliotheek de kinderopvang daarbij kan ondersteunen (vrijdag 3 april)

Poster met mediavragen

Als kernpartner van Netwerk Mediawijsheid stimuleert de KB de bibliotheken om met hun activiteiten de digitale geletterdheid bij kinderen en jongeren te vergroten. Zo werden bibliotheken in het kader van de Media Ukkie Dagen uitgenodigd om vragen te verzamelen die ouders aan kinderen van 0 tot 9 jaar stellen om een gesprek over het gebruik van media op gang te brengen. Dit heeft geleid tot de Mediawolk, die als poster of flyer is te downloaden (toolkit Mediawijsheid).

Media Ukkie Dagen

De Media Ukkie Dagen zijn een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en hét moment om ouders en opvoeders te helpen bij mediaopvoeding om samen met het kind veilig én leuk aan de slag te gaan met media. Het thema van dit jaar is: ‘Boek, site, app: samen spelen op het web’.