Opleidingsaanbod najaar 2018

Gepubliceerd op: 7 mei 2018 13:41

Ben je leesconsulent of onderwijsspecialist/educatief adviseur met enige jaren ervaring binnen de Bibliotheek op school? Wil je je graag verder professionaliseren? Of ben je een bibliotheekmedewerker die voor het eerst op basisscholen met leerlingen en het leerkrachtenteam aan de slag gaat? Dat kan. Binnen het opleidingshuis van de Bibliotheek op school bieden Kunst van Lezen en de KB ook komend najaar weer interessante opleidingen aan.

Aanbod najaar

Najaar 2018 bieden we zes opleidingen aan. Alle opleidingen kunnen op verzoek op locatie/ in company plaatsvinden. Een complete beschrijving van elke opleiding vind je in de toolkit Expertise.

  1. Leesconsulent basis – voor bibliotheekmedewerkers die op de basisscholen met de Bibliotheek op school werken of gaan werken; biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.
  2. Van uitvoerder naar gesprekspartner – driedaagse verdiepingstraining met het accent op gedrag: profileer je als leesconsulent en vergroot je waarde voor de school (voorheen de opleiding Profilering leesconsulent)
  3. Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem – leer hoe je als leesconsulent met luisteren en meelezen ook leesplezier bij kinderen kunt verwerven en hoe je leesgesprekken voert met kinderen om te ontdekken met welk materiaal je ze kunt verleiden.
  4. Voorleesconsulent (nieuw!) – voor leesconsulenten met de doelgroep 0-4 of 0-12 jaar in het takenpakket; biedt kennis over leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar.
  5. Lezen kan beter! - biedt kennis over lezen en literatuur voor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs (het zwaartepunt ligt bij het vmbo, daarnaast komen ook havo & vwo voorbij); vanuit de landelijke visie en campagnes van Stichting Lezen naar de praktijk van de lokale activiteiten.
  6. Onderwijslandschap vo – biedt kennis over de onderwijsorganisatie, ontwikkelingen in het taalonderwijs en methodische en didactische aanpakken.

Peiling belangstelling Onderwijslandschap po

We bieden in het voorjaar van 2019 de module Onderwijslandschap po aan. Voordat we het aanbod definitief maken, willen we graag weten hoeveel belangstelling hiervoor is.

In deze tweedaagse module ga je dieper in op de basisschool als onderwijsorganisatie. Vanuit welke kaders, concepten, werkwijzen en trends werkt de school? Ook is er aandacht voor de actuele ontwikkelingen in het taal- leesonderwijs (taalbeleid, leesbevordering en mediawijsheid) en methodische en didactische aanpakken (kerndoelen en referentieniveaus).

Als je van plan bent om Onderwijslandschap po te volgen, laat ons dat dan weten via het belangstellingsformulier.

Betalingsregels

De drie belangrijkste betalings- en annuleringsregels op nogmaals een rijtje:

  • De betaling van de kosten vindt vooraf plaats.
  • Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding.
  • De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt.

Meer informatie over deze regels vind je bij de beschrijving van elke opleiding.