Oproep tot een leesoffensief

Gepubliceerd op: 1 juli 2019 08:42

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni 2019 hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De raden zien een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek.

Leesmotivatie voorop zetten

Jongeren lezen minder en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte tekstjes (vooral online), maar voor ‘diep lezen’ (het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken) zijn jongeren nauwelijks gemotiveerd. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren om leesmotivatie weer voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen. Over de Bibliotheek op school stellen zij: ‘Meer regie vanuit landelijke en gemeentelijke overheden kan helpen goede initiatieven te verspreiden en te borgen.’

In hun adviesrapport Lees! Een oproep tot een leesoffensief doen de raden drie aanbevelingen:

 1. Rijksoverheid: voer een krachtig en samenhangend leesbeleid
  De landelijke overheid, gemeenten, scholen en bibliotheken moeten het vergroten van de leesmotivatie van jongeren prioriteit geven. Het hoort bij de kerntaak van scholen en bibliotheken. De overheid moet meer geld hierin investeren en een geïntegreerd en samenhangend leesbeleid voeren.
   
 2. Uitgeverijen, bibliotheken en schoolbesturen: zorg voor een rijk leesaanbod
  Zorg ervoor dat jongeren en kinderen veel boeken en verhalen (papier of digitaal) om zich heen hebben en stimuleer hen om deze te lezen. Borg dat gemeenten hun verantwoordelijkheid voor bibliotheken nemen en dat iedere school een uitnodigende bibliotheek heeft. Het is essentieel dat de boeken en verhalen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en dat er soepeler wordt omgegaan met wat er in de klas gelezen mag worden. Uitgeverijen, bibliotheken en schoolbesturen moeten hiermee aan de slag.
   
 3. Scholen en bibliotheken: breng een leescultuur tot stand
  Bibliotheken en scholen moeten ervoor zorgen dat er leraren, leesspecialisten en andere volwassenen (bijvoorbeeld ouders) zijn die jongeren stimuleren en ondersteunen bij het lezen. Op deze manier ontstaat een cultuur waarin lezen vanzelfsprekend en belangrijk is. Jongeren zijn namelijk meer geneigd om te lezen wanneer ze worden omgeven door een leescultuur.

Meer lezen

Lees advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief  

Lees ook het rapport Cijfers en meningen over lezen in Nederland van Sardes.