Ouders & Onderwijs voor alle ouders met schoolgaande kinderen

Gepubliceerd op: 28 maart 2018 15:55

Komen ouders bij jou met vragen over school? Bijvoorbeeld: Welke school kies ik voor mijn kind? Wat als ik het niet eens ben met het schooladvies? Verwijs hen dan naar Ouders & Onderwijs. Deze organisatie - door het ministerie van OCW gefinancierd – is dé vraagbaak voor ouders met schoolgaande kinderen.

Informatie en advies

Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Zij zijn een luisterend oor voor ouders, ze geven hen informatie over hun rechten en plichten. En ze geven tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de zorgen die ze hebben.

Ouders kunnen bijvoorbeeld contact met hen opnemen bij vragen over:

  • Wat als ik het niet eens ben met het schooladvies?
  • Hoe vrijwillig is de ouderbijdrage eigenlijk?
  • Krijgt mijn kind de juiste ondersteuning op school?
  • Hoe kan ik bijdragen aan de school van mijn kind?
  • Welke informatie deelt de school met anderen?

Wat doet Ouders & Onderwijs nog meer?

Ouders & Onderwijs is de landelijke gesprekspartner voor de politiek, het ministerie van OCW en uiteenlopende andere partijen in de onderwijssector. Ook levert Ouders & Onderwijs een bijdrage aan het maatschappelijk debat over onderwijs-gerelateerde onderwerpen.

Ouders & Onderwijs legt en onderhoudt contacten met ouderorganisaties in het land en ondersteunt deze op verschillende manieren. Over actuele onderwerpen raadpleegt Ouders & Onderwijs de ouders.

Contact

Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010 (op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur)
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
Website: www.oudersonderwijs.nl
Facebook: Ouders&Onderwijs
Twitter: @OudersOnderwijs