Prestatiebox: extra geld voor cultuureducatie

Gepubliceerd op: 6 december 2019 15:21

Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid 1 budget (lumpsum) voor alle kosten die zij maken. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen extra geld om het onderwijs te verbeteren. Het geld uit deze prestatiebox (een bedrag per leerling) kunnen ze inzetten voor onder meer: taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Of voor cultuureducatie.

Subsidie prestatiebox

De school hoeft de subsidie uit de prestatiebox niet aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag automatisch. In november 2019 wordt 45,4% uitbetaald, en in maart 2020 54,6%. 

Prestatiebox voor literatuureducatie

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden. Ga als leesconsulent het gesprek aan met de leesco√∂rdinator over de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Maak een voorstel dat gericht is op literatuureducatie.

Lees meer over de prestatiebox en de lumpsum van het Ministerie van OCW

Kijk op de site van LKCA voor een lijst met publicaties over literatuur en schrijven