Project ‘Lezen is leuk’

Gepubliceerd op: 24 maart 2014 10:00

‘Lezen is leuk’ is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels, met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en door kinderen een rijke leesomgeving te bieden.

Het project staat onder regie van de PSO’s en richt zich op de ondersteuning van circa 100 scholen in krimpgebieden in Nederland. Waarbij een nadrukkelijke samenwerking wordt verwacht binnen de Bibliotheek op school en met de lokale boekhandel. Het project loopt tot juli 2015. De complete projectbeschrijving is te vinden in de toolkit via deze link.

Rijke leesomgeving voor kinderen in krimpregio’s

‘Lezen is leuk’ is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels, met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en door kinderen een rijke leesomgeving te bieden. Want op veel basisscholen is de leesomgeving onvoldoende, de aanwezige boeken zijn vaak sterk verouderd en sluiten niet aan bij de belevingswereld van kinderen. De bibliotheek en de basisschool kunnen dus veel baat hebben bij samen werken aan het versterken van de leesvaardigheid van kinderen. Het dragende kader voor ‘Lezen is leuk’ is de Bibliotheek op school.

100 scholen komen in aanmerking

Het project richt zich op de ondersteuning van circa 100 scholen in krimpgebieden in Nederland. Er zijn (top)krimpgebieden in Noord-Oost Groningen, Zuid Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Voor andere regio’s is er momenteel nog geen sprake van forse krimp, maar deze dient zich op korte termijn wel aan. Dit zijn de zogenaamde anticipeergebieden (o.a. Noord-West Friesland, Oost-Drenthe, Twente, Achterhoek en West Brabant). De voorbereidingen voor 3 x 20 scholen in de topkrimpregio’s zijn in volle gang. De overige 40 scholen volgen later. Scholen die actief meedoen aan de landelijke Kinderpostzegelactie genieten de voorkeur.

Samenwerking met plaatselijke boekhandel

Bijzonder in dit project is de samenwerking met de plaatselijke boekhandel, doordat de Koninklijke Boekverkopersbond als belangenbehartiger van de boekverkopers zeer enthousiast is over ‘Lezen is leuk’. De afspraken die met de boekverkoper gemaakt worden zijn er op gericht een duurzame samenwerkingsrelatie te laten ontstaan tussen de boekverkoper, de aan de school verbonden leescoördinator en de leesconsulent van de bibliotheek die de Bibliotheek op school op de betreffende school exploiteert.

Waaruit bestaat ‘Lezen is Leuk’

Per school is voor ‘Lezen is leuk’ een bedrag van ongeveer € 4.500 beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit:

€ 2.500 voor nieuwe bibliotheekboeken. Dit zijn ongeveer 175 exemplaren.

€ 1.000 voor nieuwe kasten voor de leesomgeving. Kasten voor promotie van de bibliotheekcollectie op school (met browserbakken en frontale presentatie van de boeken).

Ca. € 1.000 aan boekenbonnen. Afhankelijk van het aantal leerlingen op school wordt bij grote aantallen alleen aan de hoogste groepen een Boekenbon verstrekt. Bij kleine scholen ontvangen alle leerlingen een Boekenbon.

De Bibliotheek op school als kader

Om mee te kunnen doen geldt als één van de belangrijkste voorwaarden dat de school een langjarige (en contractueel vastgelegde) samenwerkingsrelatie rond de Bibliotheek op school is aangegaan met de bibliotheek.

Regie belegd bij PSO’s

Voor ‘Lezen is leuk’ ligt de regie bij de PSO in de betreffende krimpregio. Dit betekent dat de PSO de bibliotheken in het betreffende (top)krimpgebied inlicht, voorlichting geeft over de actie, samen met de bibliotheken bepaalt welke scholen in aanmerking komen en met de bibliotheek afspraken maakt over het indienen van de aanvraag en de verantwoording.