Samenwerken met speciaal onderwijs

Gepubliceerd op: 9 november 2020 18:18

Steeds meer bibliotheken werken samen met het speciaal onderwijs, ook in het kader van de Bibliotheek op school. Dat is een goede ontwikkeling. Om bibliotheken te ondersteunen die deze samenwerking willen opstarten, is de Handreiking speciaal onderwijs geschreven. Hierin wordt informatie gegeven over het werkveld, en zijn de ervaringen van bibliotheken verwerkt aan de hand van de bouwstenen.

Aandachtspunten en kansen per bouwsteen

In de Handreiking voor de Bibliotheek op school speciaal onderwijs (sbo, so, vso) worden per bouwsteen aandachtspunten en kansen benoemd, en wordt waar nodig extra informatie gegeven. Daaruit kan een rode draad worden geformuleerd voor de samenwerking met het speciaal onderwijs.

Wat ten eerste opvalt is dat samenwerken met het speciaal onderwijs een groot beroep doet op de betrokken leesconsulenten en beleidsmedewerkers. Omdat er sprake is van maatwerk, kan de invulling van de Bibliotheek op school verschillen van andere scholen in het werkgebied. Dit maatwerk vereist specifieke expertise van de beleidsmedewerker en ook van de leesconsulent ten aanzien van de manier van werken van de school en de doelgroep. Ten slotte is de dagelijkse werkelijkheid in het speciaal onderwijs veranderlijk, en is daardoor flexibiliteit vereist bij met name de leesconsulent. 

Expertise en netwerk school benutten

Een ander opvallend kenmerk van samenwerking met het speciaal onderwijs is dat er, meer dan in het reguliere onderwijs, sprake is van een wederkerige relatie. De school is namelijk ook expert, en de bibliotheek heeft die expertise nodig om haar dienstverlening in het speciaal onderwijs in te vullen. Daarnaast maken scholen voor speciaal onderwijs deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken. De bibliotheek zal enerzijds rekening moeten houden met dit netwerk bij het invullen van de samenwerking, en kan het anderzijds goed gebruiken om haar eigen netwerk uit te breiden en om nieuwe expertise op te doen.

Stimulans en inspiratie

We hopen dat de Handreiking speciaal onderwijs een stimulans kan betekenen voor bibliotheken die samenwerking met het speciaal onderwijs overwegen, en een bron van inspiratie voor bibliotheken die al gestart zijn met het invullen van deze samenwerking. Hiervoor wordt in de handreiking extra hulp geboden in de vorm van contactpersonen bij bibliotheken die ervaring hebben met de Bibliotheek op school in het speciaal onderwijs, en een lijst met relevante literatuur.

De Handreiking voor de Bibliotheek op school speciaal onderwijs (sbo, so, vso) staat in de toolkit Netwerk & Beleid.