Start Monitor de Bibliotheek op school 2019 - 2020

Gepubliceerd op: 11 november 2019 10:28

De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat open van 2 december 2019 t/m 14 februari 2020. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de online-vragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 18 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang.

Wat kun je doen om de monitormeting voor te bereiden? Nodig schooldirecties uit voor het autorisatieproces, voer de namen van scholen en leraren in, en voer de bijbehorende mailadressen in

Veranderingen in de Monitor

De Monitor kent dit jaar geen grote wijzigingen, maar wel weer een aantal kleinere. In de toolkit Monitor vind je het document Nieuw in de monitormeting de Bibliotheek op school 2019-2020 met informatie over de nieuwe functionaliteiten, kleine wijzigingen en tips. Er is een versie voor po en voor vmbo.  

Webinar Werken met de Monitor de Bibliotheek op school

Ga je voor het eerst werken met de Monitor? Kijk dan het webinar Werken met de Monitor de Bibliotheek op school terug. Het webinar bevat een praktische uitleg over de Monitor voor monitorcoördinator en leesconsulenten. Die uitleg betreft zowel de Monitor op basisscholen als die op vmbo-scholen; de techniek van de Monitor is namelijk hetzelfde. Stapsgewijs nemen we door wat de Monitor is, hoe de beheerpagina werkt, wie wat moet doen en wanneer, en welke afspraken je met scholen moet maken.

Het webinar, verdeeld in vier korte video’s, is te vinden in de toolkit Monitor. Daar staat ook een link naar het hele webinar (46 minuten).
In de toolkit Monitor staat ook de pdf van de presentatie uit het webinar: Werken met de Monitor de Bibliotheek op school - training voor leesconsulenten po en vo.

Geactualiseerde tools


Ga naar de toolkit Monitor voor alle documenten die helpen bij het introduceren en uitvoeren van de Monitor. Onderstaande documenten zijn nieuw of worden voor medio november vervangen.

Primair en voortgezet onderwijs

 • Werken met de monitor – training voor monitorcoördinatoren en leesconsulenten (pdf)
 • Webinar in vier delen of als volledige uitzending (film)

Primair onderwijs

 • Nieuw in de monitormeting PO 2019-2020 (pdf)
 • Planning monitor 2019-2020 (pdf)
 • Vragenlijsten leerlingen, leerkrachten en bibliotheek (i.o.)
 • Handreiking Motiveren voor de monitor (pdf)
 • Meedoen met de Monitor PO – presentatie voor school (powerpoint)

Voortgezet onderwijs

 • Nieuw in de monitormeting VMBO 2019-2020 (pdf)
 • Planning monitor 2019-2020 (pdf)
 • Meedoen met de Monitor vmbo - presentatie voor de school (powerpoint)
 • Vragenlijsten leerlingen, leraren en bibliotheek (i.o.)