Start Monitor de Bibliotheek op school 2020-2021

Gepubliceerd op: 5 oktober 2020 10:35

De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat open van 30 november 2020 t/m 12 februari 2021. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de onlinevragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 16 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang.

Wat kun je doen om de monitormeting voor te bereiden? Nodig schooldirecties uit voor het autorisatieproces, voer de namen van scholen en leraren in, en voer de bijbehorende mailadressen in. Tip: spreek voorafgaand aan de invulperiode met een school af in welke twee of drie weken de leerlingen en leerkrachten/docenten de vragenlijsten invullen.

Voorbereiding Monitor de Bibliotheek op school

Ga naar de toolkit Monitor voor alle documenten die helpen bij het introduceren en uitvoeren van de Monitor. Aandachtspunten voor de invulperiode 2020-2021 van de Monitor de Bibliotheek op school:  
  • Planning - Wil je in een oogopslag zien wat de monitorco√∂rdinator, de leesconsulent en de school moeten doen voor en tijdens de monitorinvulperiode? Bekijk dan het document Planning po of Planning vo.
  • Voorbereiding - Ga je voor de eerste keer de Monitor begeleiden? Bekijk dan het webinar Werken met de monitor of lees de handleiding voor po of vo.
  • In gesprek met de school - Wil je het belang van de Monitor (opnieuw) bespreken met een schooldirecteur of -bestuur? Laat dan de video Het belang van de Monitor de Bibliotheek op school zien (po). Als voorbereiding hierop kun je het webinar Scholen motiveren om mee te doen met de monitor bekijken en de bijbehorende handreiking lezen. Meer informatie hierover vind je in het nieuwsbericht Monitor: promofilm, webinars en handreiking.
    Wil je de monitor introduceren bij een schoolteam, gebruik dan de Powerpointpresentatie Meedoen met de monitor (voor een school) po en vo
  • Vragenlijsten - De vragen over lezen zijn dit jaar niet veranderd. De vragen over informatievaardigheden zijn iets aangepast. De vragenlijsten po en vo 2020-2021 staan in de toolkit Monitor.
     

Monitormeting 2020-2021 langer open (aanvulling 11 januari 2021)

De monitoren BoekStart en de Bibliotheek op school po, vo en mbo staan vanwege de lockdown in januari 2021 twee weken langer open. Voor BoekStart en de Bibliotheek op school po en vo is de sluitingsdatum 26 februari 2021, voor mbo is de sluitingsdatum 15 februari 2021.

Bespreek met school of de leerlingen gedurende de lockdown de vragenlijsten thuis kunnen invullen. Desan heeft geadviseerd om de lijst niet door te sturen naar het thuisadres van de leerling. Zonder begeleiding invullen van de leerlingvragenlijst is niet gewenst, de verwachting is dat leerlingen de vragenlijst anders invullen dan bij klassikale setting. Invullen via klassikale setting in Teams (of Zoom of een ander communicatieplatform) is een goed alternatief. Een Teams-meeting biedt mogelijkheden om leerlingen de Monitor onder begeleiding in te laten vullen. Om bij te houden welke leerlingen hebben ingevuld, kan met een kenmerk per leerling gewerkt worden. Zie de Handleiding werken met de Monitor in de toolkit Monitor voor de werkwijze met een kenmerk per leerling. En kijk op Biebtobieb voor meer informatie over invullen via bijvoorbeeld Teams.

De resultaten komen volgens planning eind maart/ begin april beschikbaar, tenzij de COVID-ontwikkelingen aanleiding zijn om de planning nogmaals bij te stellen.