Stimulering samenwerking Bibliotheek en mbo

Gepubliceerd op: 5 oktober 2020 10:04

In schooljaar 2020-2021 maken zes bibliotheken gebruik van de reguliere stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo. In de toekenning is met name gekozen voor nieuwe samenwerkingen en geografische spreiding. Daarnaast is gekozen voor een bestaande samenwerking die vrij lezen gaat uitbreiden naar alle BOL-opleidingen op twee locaties.

Vrij lezen stip op de horizon

In Groningen, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg gaan bibliotheken samenwerken met een roc of vakschool volgens de aanpak van de Bibliotheek op school mbo. Vrij lezen in alle klassen staat als stip op de horizon. Het vergroten van kennis bij docenten over lezen, leesbevordering, leesmotivatie en het effect daarvan op de taalvaardigheid van de studenten komt in alle aanvragen terug. Een belangrijke randvoorwaarde voor succesvol invoeren van vrij lezen in het mbo. Vanuit Stichting Lezen wordt het bestaande traject uit de pilotfase voor docenten en bibliotheekmedewerkers doorontwikkeld naar een digitale vorm. Daarnaast komen ontwikkelde instrumenten uit de pilotfase beschikbaar via de toolkit van de Bibliotheek op school.

Veel aandacht voor bouwstenen Expertise en Collectie

De inzet van een leesconsulent in het mbo en het verbeteren van de leesomgeving om de leescultuur op school te versterken zijn andere belangrijke aandachtspunten in de aanvragen. Biblionet Groningen gaat samenwerken met de mediatheek van het Alfa-college. Voor de andere samenwerkingen geldt dat de leesomgeving er gedeeltelijk of niet is. Naast de bouwsteen Netwerk & Beleid voeren de bouwstenen Expertise, Collectie en Monitor de boventoon. Voor alle samenwerkingen geldt de ambitie werken vanuit een leesplan, gebaseerd op het taalbeleid van de school.

Burgerschapslessen

Een bijzonder onderdeel van deze stimuleringsregeling is de burgerschapsbijeenkomst door Marcel Prins en Henk Steenhuis, auteurs van het boek Ondergedoken als Anne Frank. Corona zorgt ervoor dat de auteurs niet naar de scholen kunnen gaan. De bijeenkomst wordt anders opgezet en is niet meer locatiegebonden. Meer informatie daarover volgt via de bekende kanalen. Naast deze stimuleringsregeling is er ook een regeling voor de opleiding Pedagogisch medewerker en onderwijsassistent (PWO).

Kortom, meer dan voldoende ingrediƫnten voor nieuwe verbreding en verspreiding van meer lezen, beter in taal in het mbo.