Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school 2020

Gepubliceerd op: 16 maart 2020 11:52

Voor schooljaar 2020/2021 is er voor de Bibliotheek op school po en vo, en nu ook voor het mbo, een Stimuleringsregeling. Voor het primair onderwijs vervalt het onderscheid tussen Impuls- en Stimuleringsregeling. Er komt één regeling, bedoeld voor bibliotheken die op maximaal 50% van de scholen in hun werkgebied een Bibliotheek op school hebben. Neem zowel voor po, vo als mbo contact op met je POI als je gebruik wilt maken van de regeling. De POI’s kunnen de stimuleringsgelden po en vo tot 1 juli aanvragen bij Stichting Lezen, voor het mbo tot 1 september.

Wat houdt de regeling voor het primair onderwijs in?

Voor een school die gebruikmaakt van de regeling ontvangt de bibliotheek eenmalig € 2250 (incl. btw). Dit bedrag dient volledig ten goede te komen aan leesbevordering. Namelijk: € 500 is bedoeld voor het inzetten van de auteur als leesbevorderaar, bijvoorbeeld via de Schrijverscentrale of De Schoolschrijver. Nog eens € 500 moet worden besteed aan de fysieke leesomgeving, zoals kasten of een leesbank. € 1250 is beschikbaar voor het inzetten van de leesconsulent en/of de onderwijsspecialist tijdens het uitrollen van de Bibliotheek op school. Ten slotte wordt bij de regeling een signing-pakket geleverd, dat kan worden gebruikt in de schoolbibliotheek.

Wat houdt de regeling voor het voortgezet onderwijs in?

De basisbibliotheek kan met de Stimuleringsregeling vo per school € 3000 (incl. btw) aanvragen. Van dat bedrag wordt € 500 besteed aan een schrijversbezoek, bijvoorbeeld via de Schijverscentrale. Nog eens     € 500 is bestemd voor het inrichten van de leesomgeving. De overige € 2000 zijn bedoeld voor de uren van de leesconsulent en/of onderwijsspecialist van de bibliotheek. Daarnaast zijn de in-company training Leesbevordering in het vmbo werkt voor docenten en het signingpakket van de Bibliotheek op school vo in natura onderdeel van de Stimuleringsregeling.

Wat houdt de regeling voor het middelbaar beroepsonderwijs in?

De basisbibliotheek kan met de Stimuleringsregeling mbo € 5.500 (incl. btw) aanvragen. Daarvan is           € 1.000 voor een deskundigheidbijeenkomst voor docenten, € 500 is bestemd voor het inrichten van de leesomgeving (niet voor aankoop van boeken) en € 4.000 voor personele kosten van de in te zetten leesconsulent/onderwijsspecialist of voor inrichting van de organisatie voor mbo in de bibliotheek. Daarnaast krijgt de onderwijsinstelling zonder kosten een bijeenkomst in kader van burgerschap door Marcel Prins en Henk Steenhuis, auteurs van het boek Ondergedoken als Anne Frank. In verband met de zomervakantie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de aanvraagtermijn bij voorbaat verlengd tot 1 september 2020. 

Wat wordt er van de bibliotheek gevraagd?

De bibliotheek is verplicht om na afloop van de regeling een verantwoordingsformulier in te leveren. Het doel van de regeling is dat de bibliotheek een meerjarige overeenkomst sluit met de school. Daarom wordt bij de verantwoording ook naar zo’n overeenkomst gevraagd. Verder is deelname aan de Monitor de Bibliotheek op school in het eerste jaar van de overeenkomst verplicht. Aangeraden wordt om de Monitor jaarlijks te gebruiken als middel om opbrengstgericht te werken.

Aanvragen via de POI

De aanvragen voor alle regelingen lopen via de POI. De provinciale coördinatoren zorgen ervoor dat elke bibliotheek de aanvraagformulieren en voorwaarden voor de regelingen ontvangt. Zij hanteren hun eigen werkwijze en deadline om te zorgen dat alle formulieren voor 1 juli bij Stichting Lezen zijn ingediend. Kunst van Lezen bepaalt in overleg met de POI’s welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor de regelingen.

Neem voor vragen contact op met je eigen POI-coördinator.