Structurele aandacht voor lezen noodzakelijk

Gepubliceerd op: 23 april 2014 13:24

De Inspectie van het Onderwijs presenteert de staat van het onderwijs in het Onderwijsverslag 2012/ 2013 in beeld. Dit jaar is onder andere ingezoomd op de motivatie van kinderen in het onderwijs. Over leesplezier zegt de Inspectie onder meer dat Nederlandse leerlingen weinig gemotiveerd zijn om te lezen en dat scholen te weinig gericht beleid voeren met betrekking tot voorlezen.

Leesplezier is één van de kerndoelen in het onderwijs en daar zou volgens de inspectie meer of effectiever aandacht aan besteed kunnen worden. Ook blijkt op veel scholen dat voorlezen, zeker in de hogere groepen, een nogal vrijblijvende activiteit is, die vaak plaatsvindt tijdens het ‘eten en drinken’ voorafgaand aan de pauze. Gericht beleid met betrekking tot voorlezen treft de inspectie zelden in het curriculum van de school aan.

De Inspectie van het Onderwijs noemt structurele aandacht voor voorlezen en vrij lezen noodzakelijk om de leeropbrengsten van kinderen in alle onderwijsniveaus te verbeteren. Dat toont de noodzaak om blijvend in te zetten op structureel leesbevorderingsbeleid. De Bibliotheek op school, als onderdeel van Kunst van lezen, en de programma’s van Stichting Lezen bieden scholen en bibliotheken een gedegen aanpak om effectief aandacht te besteden aan dat kerndoel leesplezier. Lees meer.

Ga naar het Onderwijsverslag 2012/2013