Subsidieregelingen Kunst van Lezen 2019

Gepubliceerd op: 7 maart 2019 14:07

Bibliotheken die structureel met het onderwijs willen werken aan meer leesplezier en een grotere taalvaardigheid van leerlingen, kunnen ook in 2019 subsidie aanvragen bij Kunst van Lezen. Het gaat om onderstaande stimulerings-, impuls- en pilotregelingen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. De meeste regelingen, voorwaarden en bijdragen zijn vrijwel identiek aan die van vorig jaar.

Regelingen primair onderwijs

 • Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school primair onderwijs
  De Stimuleringsregeling 2019 is bedoeld voor basisbibliotheken die binnen een gemeente nog niet of pas met één basisschool met de aanpak de Bibliotheek op school werken. Met als doel om de deelname binnen deze gemeenten nadrukkelijk te stimuleren.
  Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en voor personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist). Daarnaast ontvangt de bibliotheek een signingpakket per school.
   
 • Impulsregeling
  De Impulsregeling 2019 is bedoeld om basisbibliotheken die al met de Bibliotheek op school werken een impuls te geven om nog meer scholen met deze aanpak aan zich te binden. Er is € 1.500 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving. Daarnaast ontvangt de bibliotheek een signingpakket per school.  

Regeling voor het voortgezet onderwijs

 • Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs 
  Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en voor personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist). Daarnaast ontvangt de bibliotheek een signingpakket per school en de training Leesbevordering in het vmbo werkt voor het docententeam.

Regeling mbo

 • Pilotregeling de Bibliotheek op school mbo
  Op basis van een ingediende pilotomschrijving is € 7.000 (incl. btw) beschikbaar voor personele bezetting, inrichten van de leesomgeving en promotionele activiteiten. 

Aanvragen via de POI

De aanvragen voor alle regelingen lopen via de POI. De provinciale coördinatoren zorgen ervoor dat elke bibliotheek de aanvraagformulieren en voorwaarden voor de regelingen ontvangt. Zij hanteren hun eigen werkwijze en deadline om te zorgen dat alle formulieren voor 10 mei bij Stichting Lezen zijn ingediend. Kunst van Lezen bepaalt in overleg met de POI’s welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor de regelingen. 

Neem voor vragen contact op met je eigen POI-coördinator