Training implementatie Scoor een Boek!

Gepubliceerd op: 3 april 2018 11:48

Het landelijke projectteam wil de deelname aan Scoor een Boek! verder uitbreiden en organiseert daarvoor een training. Ben je een toekomstige projectleider die Scoor een Boek! gaat implementeren binnen jouw werkgebied? En werk je minimaal op beleidsmatig HBO niveau in een bibliotheek of POI? Dan ben je van harte welkom op dinsdagmiddag 15 mei in Utrecht.

Kansen voor de bibliotheek

Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier voor kinderen én (laagtaalvaardige) ouders. De Eredivisie wil bijdragen aan een gezonde levensstijl van de samenleving, de Bibliotheeksector ziet (in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal) sterkere taalbeheersing als een belangrijke pijler hiervoor.

Op dit snijvlak vinden de Bibliotheeksector en de Eredivisie elkaar in het programma Scoor een Boek!. Het is tevens een middel om samenwerking tussen Bibliotheeksector en Eredivisie vorm te geven en in contact te komen met belangrijke (nieuwe) samenwerkingspartners voor het bereiken van laagtaalvaardige gezinnen.

Wat levert de training je op?

  • Je hebt een duidelijk beeld van het programma Scoor een Boek!
  • Je hebt kennis van de inhoud en de doelen die worden beoogd.
  • Je weet welke samenwerking opgezet moet worden op strategisch en uitvoerend niveau.
  • Je bent in staat om op een projectmatige manier te werken.
  • Je weet hoe het rekenmodel Scoor en Boek! in elkaar zit.
  • Je hebt een duidelijk beeld van de rolverdeling in het samenwerkingsverband rond Scoor een Boek!
  • Je weet hoe je een effectief gesprek kan voeren over de doelstelling van Scoor een Boek! met de samenwerkingspartners.
  • Je hebt kennis van de inhoud van de toolkit en de beschikbare documenten voor Scoor een Boek!

Update
De Eredivisie is zelf aanwezig bij de training en zal een onderdeel verzorgen met achtergrondinformatie over de structuur en organisatie bij voetbalclubs. Met als doel dat je weet hoe de organisatie bij een voetbalclub in elkaar steekt en dat je inzicht hebt in de meerwaarde van samenwerking tussen voetbalclub en de Bibliotheek. Je kunt dus rechtstreeks al je vragen over betaalde voetbalclubs aan de Eredivisie stellen.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 15 mei 2018, dagdeel 2 in overleg met deelnemers 2018
Trainers: Tineke Scholte en Astrid Kroon
Opleidingsduur: 1 dagdeel van 12.30 – 16.30 uur (zonder lunch) + 1 dagdeel in overleg met deelnemers
Locatie: Utrecht – Centrum voor de Kunsten
Kosten: gesubsidieerd door Kunst van Lezen
Deelnemers: 8 – 16 deelnemers

Aanmelddeadline: 7 mei 2018  

Meer informatie en aanmeldformulier

We nemen naar aanleiding van je intekenformulier mogelijk contact op voor een telefonisch gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de training en je verwachtingen niet op elkaar aansluiten.