Training ThuisTaal op 20 juni

Gepubliceerd op: 2 juni 2017 13:47

In 2016 was er een grote toestroom van vluchtelingen in Nederland. Onder die vluchtelingen waren bijna 13.000 kinderen. Zij hopen een toekomst op te bouwen in Nederland: met het project ThuisTaal willen de bibliotheken deze kinderen stimuleren in de Nederlandse taalontwikkeling en de ouders ondersteunen in een positieve leesopvoeding.

Over ThuisTaal

Vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs en zij gaan meteen naar school wanneer zij in Nederland zijn. Kinderen die opgroeien in een gezin waar Nederlands niet de moedertaal is, lopen echter een verhoogd risico op een taalachterstand. Daarom hebben de Overijsselse Bibliotheken en de Saxion Lerarenopleiding Basisonderwijs Enschede de handen ineengeslagen met het initiatief ThuisTaal. Derdejaars studenten worden gekoppeld aan een vluchtelingengezin op het AZC of in een gemeente. De studenten stimuleren de kinderen in hun spraak- en taalontwikkeling, maken het gezin bekend met de bibliotheek en ondersteunen de ouders bij een positieve leesopvoeding. Bovendien krijgen zij de opdracht om educatief materiaal te ontwikkelen dat inzetbaar is in het onderwijs en in het gezin. Zo slaan we een brug tussen school, thuis en bibliotheek.

Logische plek binnen de doorgaande lijn

ThuisTaal is in de doorgaande lijn lezen & mediawijsheid te plaatsen onder de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Voor vluchtelingengezinnen kan het een kickstart zijn in de Nederlandse taalontwikkeling, met deelname aan de VoorleesExpress als vervolg. Vanuit een goede samenwerking met vluchtelingenorganisaties en –onderwijs kunnen de bibliotheken vluchtelingengezinnen bereiken en ondersteunen in hun basisvaardigheden. Zodat ook deze kwetsbare groep straks mee kan doen in de Nederlandse samenleving!

Ook aan de slag?

Ben je ook geïnteresseerd in ThuisTaal en wil je zelf het project opzetten in co-creatie met de lokale opleiding? Geef je dan op voor de training ThuisTaal op 20 juni op de landelijke dag Bibliotheek & Integratie in Utrecht. Klik hier voor meer informatie.

ThuisTaal is genomineerd voor de NJI Jeugdhulpprijzen en is door de Koninklijke Bibliotheek aangemerkt als innovatief project.