Training Werken met de Monitor VO

Gepubliceerd op: 6 september 2017 10:22

Donderdag 12 oktober start in Utrecht de training Werken met de Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Ben je lees-mediaconsulent of adviseur voortgezet onderwijs die voor het eerst gaat werken met de Monitor? Dan is deze landelijke training interessant voor je. Hierin krijg je niet alleen een goed beeld van de werkwijze, effecten en mogelijkheden van de Monitor, maar ook een heldere rolverdeling en handvatten om de Monitor op scholen te introduceren.

Opzet van de training

De training bestaat uit drie dagdelen. Het eerste dagdeel is op 12 oktober 2017. Daarnaast is er begin maart 2018 een terugkomdag van twee dagdelen waarvoor je je apart kunt opgeven. Op de terugkomdag leer je naast het gebruik van de standaardrapportages ook maatwerkrapportages te maken en op basis van de rapportages specifieke doelen van samenwerking te benoemen.

Doel

De Monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen, docenten en de Bibliotheek Na het volgen van de totale training:

  • heb je een helder beeld van de rolverdeling tussen de betrokken die werken met de Monitor (monitorco√∂rdinator, lees-mediaconsulent, bibliotheekdirectie, schooldirectie, docenten, mentoren);
  • kun je de meerwaarde van de Monitor benoemen, zowel voor de school als voor de Bibliotheek;
  • weet je hoe je de Monitor effectief kunt invoeren/uitzetten;
  • weet je welke vragen er in de Monitor worden gesteld;
  • weet je hoe je de Monitor start en de voortgang kunt volgen;
  • weet je wat de standaardrapportage inhoudt;
  • kun je een maatwerkrapportage maken;
  • kun je de resultaten uit de rapportages analyseren en aan de school presenteren;
  • kun je samen met de school (nieuwe) doelen benoemen en hierover afspraken maken.

NB De laatste drie onderdelen komen vooral in de terugkomdag aan bod.  

Voor wie?

De training is bedoeld voor lees-mediaconsulenten en adviseurs onderwijs die dit jaar voor het eerst met de Monitor willen werken. Er is een maximum van 20 deelnemers, plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding.

Praktische informatie

Datum: 12 oktober 2017. De datum voor de terugkomdag (maart 2018) wordt later bekend gemaakt
Tijd: Inloop vanaf 9.45 uur, start programma om 10.00 uur, einde 13.00 uur met aansluitend een lunch.
Plaats: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Kosten: De training valt binnen het project de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs en wordt gratis aangeboden.  

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 oktober bij Caroline Heijer via cheijer@probiblio.nl. Geef bij aanmelding aan of je blijft lunchen.

Voor meer info mail of bel de trainers:
Caroline Heijer
e. cheijer@probiblio.nl
t. 06 50 61 12 22
 
Nicolien de Pater
e. depater@kunstvanlezen.nl
t. 06 33 74 19 05