Trainingen najaar 2020

Gepubliceerd op: 14 april 2020 11:32

Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe. Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen de Bibliotheek op school. Daarom bieden we rond de Bibliotheek op school, en ook BoekStart, ook komend najaar zes interessante opleidingen aan. In de toolkit Opleidingen en op Bibliotheek Campus vind je een uitgebreide beschrijving van elke training.

Aanbod najaar 2020

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis bieden we zes trainingen aan in het midden van het land. Alle trainingen kunnen op verzoek ook op locatie/in company plaatsvinden. Informeer bij de Bibliotheek Campus naar de mogelijkheden. 

Een complete beschrijving van elke training en directe link naar Bibliotheek Campus voor aanmelden vind je op de pagina Opleidingen. Wil je nog meer informatie over de inhoud van de training, informeer dan bij opleidingen@debibliotheekopschool.nl.

 • Leesconsulent BoekStart (voorheen Voorleesconsulent)
  Voor leesconsulenten met de doelgroep 0-4 of 0-12 jaar in het takenpakket; biedt kennis over leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar.
  Dinsdagen: 3 november / 24 november / 15 december

 • BoekStartcoach
  Voor bibliotheekmedewerkers met kennis en ervaring op het gebied van de voorschoolse doelgroep en BoekStart. Tijdens de training BoekStartcoach van twee dagdelen leer je om verschillende soorten oudergesprekken te onderscheiden en te voeren. En je leert hoe je op een open en respectvolle manier in gesprek kunt over het belang van lezen en het plezier van voorlezen.
  Maandagen: 21 september / 9 november

 • Leesconsulent de Bibliotheek op school (volledig vernieuwd, voorheen Leesconsulent basis)
  Voor bibliotheekmedewerkers die op de basisscholen met de Bibliotheek op school werken of gaan werken; biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.
  Dinsdagen - deelnemer: 22 september (kickoff, met mentor) / 13 oktober / 17 november / 9 februari / 9 maart / 20 april / 18 mei (afsluiting, met mentor)
  Dinsdagen - mentor: 22 september (kickoff) / 13 oktober / 9 maart / 18 mei (afsluiting)

 • Van uitvoerder naar gesprekspartner
  Driedaagse verdiepingstraining met het accent op gedrag: profileer je als leesconsulent en vergroot je waarde als partner in het leesbevorderingsbeleid van de school. Bekijk ook het filmpje Van uitvoerder naar gesprekspartner waarin oud-cursisten vertellen welk profijt zij van de training hebben gehad.
  Dinsdagen: 3 november / 24 november / 15 december

 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
  Wil je je graag inzetten voor minder gemotiveerde of zwakke lezers? Volg de tweedaagse training Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem en leer hoe je leesgesprekken met deze kinderen voert en hoe je hen kunt helpen met passende materialen.
  Donderdagen: 24 september / 19 november

 • Onderwijsrelaties bouwen en borgen; effectieve communicatie en samenwerking
  De training is bedoeld voor onderwijsspecialisten en adviseurs educatie, die gesprekken voeren met de tactische laag van de school (po/vo) over de voortgang en verdieping van de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs. De training is gericht op de communicatie rond de beleidsmatige aanpak van de Bibliotheek op school, rond het uitbouwen en onderhouden van de samenwerking met de school.
  Donderdagen: 29 oktober / 26 november / 10 december
 • Meertaligheid bij de Bibliotheek op school
  Werk je op school met nieuwkomer-kinderen die nog weinig Nederlands spreken? Of met kinderen die in Nederland geboren zijn en bij wie de thuis- en schooltaal verschillend zijn? Volg de training Meertaligheid bij de Bibliotheek op school en leer hoe je kunt bijdragen aan een meertalige ontwikkeling van kinderen en ouders goed kunt adviseren over meertaligheid.
  Woensdagen: 11 november en 16 december (of - donderdagen 12 november en 17 december)
   
 • Frontoffice: over de zwakke lezer (blended learning)
  De training is aanvulling op de training Publieksservice en de maatschappelijk-educatieve bibliotheek voor de frontoffice. De training bestaat uit een e-learning en een dagdeel training op locatie. Er loopt nu een pilot van deze training bij twee bibliotheken. Zodra er meer informatie is, zullen we dat bekendmaken.