Trainingen voorjaar 2020

Gepubliceerd op: 6 december 2019 11:54

Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe. Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen de Bibliotheek op school. Daarom biedt Kunst van Lezen ook komend voorjaar weer vijf interessante opleidingen aan. In de toolkit Opleidingen en op Bibliotheek Campus vind je een uitgebreide beschrijving van elke training.

Aanbod voorjaar 2020

Voorjaar 2020 bieden we vijf trainingen aan in het midden van het land. Alle trainingen kunnen op verzoek op locatie/in company plaatsvinden. Informeer bij de Bibliotheek Campus naar de mogelijkheden.

Een complete beschrijving van elke training en directe link naar Bibliotheek Campus voor aanmelden vind je op de pagina Opleidingen. Wil je nog meer informatie over de inhoud van de training, informeer dan bij opleidingen@debibliotheekopschool.nl.

 • Leesconsulent basis
  Voor bibliotheekmedewerkers die op de basisscholen met de Bibliotheek op school werken of gaan werken; biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.
  Donderdagen: 30 januari (kickoff, met mentor) / 13 februari / 5 maart / 26 maart / 23 april / 14 mei / 18 juni (afsluiting, met mentor)

 • Van uitvoerder naar gesprekspartner
  Driedaagse verdiepingstraining met het accent op gedrag: profileer je als leesconsulent en vergroot je waarde voor de school. Bekijk ook het filmpje Van uitvoerder naar gesprekspartner waarin oud-cursisten vertellen welk profijt zij van de training hebben gehad.
  Dinsdagen: 10 maart / 14 april / 12 mei

 • Voorleesconsulent
  Voor leesconsulenten met de doelgroep 0-4 of 0-12 jaar in het takenpakket; biedt kennis over leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar.
  Dinsdagen: 17 maart / 21 april / 12 mei

 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
  Leer hoe je als leesconsulent met luisteren en meelezen ook leesplezier kunt verwerven bij kinderen met een leesprobleem en hoe je leesgesprekken voert met kinderen om te ontdekken met welk materiaal je ze kunt verleiden.
  Donderdagen: 2 april / 28 mei

 • Onderwijsrelaties bouwen en borgen; effectieve communicatie en relatiebeheer
  De training is bedoeld voor onderwijsspecialisten en adviseurs educatie, die gesprekken voeren met de tactische laag van de school (primair en voortgezet onderwijs) over de voortgang en verdieping van de samenwerking tussen Bibliotheek en onderwijs. De training is gericht op de communicatie rond de beleidsmatige aanpak van de Bibliotheek op school, rond het uitbouwen en onderhouden van de samenwerking met de school.
  Maandagen: 6 april / 20 april / 11 mei