Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen

Gepubliceerd op: 3 augustus 2017 12:40

Kwestie van lezen is een serie folders van Stichting Lezen met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch medewerkers. In deze serie zijn twee nieuwe delen verschenen: een gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs en de andere op basisschoolleerlingen.

Deel 12: Praten over romanfragementen (VO)

Uit onderzoek weten we dat uitwisseling van ideeën in een echte dialoog tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling leidt tot diepere betekenisgeving en tot het ontdekken van nieuwe betekenissen. Voor de docent geldt de uitdaging om de geschikte vorm te vinden voor die dialoog: met welk literair aanbod, aan de hand van welke bespreekpunten en op welke manier samen besproken.
Op de website pratenoverromanfragmenten.nl staat voorbeeldmateriaal voor zo´n lezersgerichte aanpak. Uit twintig recente romans zijn fragmenten opgenomen die binnen een lesuur klassikaal gelezen en besproken kunnen worden. Bij ieder fragment zijn opdrachten voor een verdiepende bespreking uitgewerkt.  

Deel 13: Lezen en creatief schrijven combineren op de basisschool

Hoe maak je schrijven aantrekkelijk voor basisschoolleerlingen? Door lezen en creatieve schrijftaken te combineren in het taalonderwijs, en daarbuiten. De praktijkervaringen hiermee zijn zeer goed. Lezen en schrijven versterken elkaar, waardoor beide activiteiten gemakkelijker en interessanter worden. Door lezen en schrijven samen te onderwijzen, kunnen de taalvaardigheid en geletterdheid van kinderen groeien.
Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe krijg je kinderen aan het schrijven? Hoe zorg je dat de veelschrijvers weer ophouden? En waar haal je de tijd vandaan? Deze brochure biedt antwoorden en tips.  

Deze en alle voorgaande delen uit de reeks Kwestie van lezen kunnen gratis gelezen of gedownload worden in de toolkit lezen. De brochures zijn ook gedrukt te bestellen op www.lezen.nl.