Tweede editie Lokaal Besteden Kinderpostzegels

Gepubliceerd op: 10 mei 2019 13:42

In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boekenpakket. Bij de eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd. Kinderpostzegels wil komend schooljaar graag nog meer scholen ondersteunen bij hun leesbevorderingsactiviteiten. Help jij (weer) mee?

Lokaal Besteden

Om kinderen meer te betrekken bij het doel van de Kinderpostzegelactie kunnen scholen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een goed doel in de omgeving van de school. Een school mag ook het lezen stimuleren voor kinderen op de eigen school via Stichting Lezen. De Kinderpostzegelactie vindt plaats van woensdag 25 september t/m woensdag 2 oktober 2019. Thema van deze actie is: Dichtbij ieder kind.

Rol leesconsulent

Wat kun je als leesconsulent doen? Eind mei verspreiden we een stappenplan waarin we beschrijven wat je precies kunt doen om deze actie tot een leesbevorderingssucces te maken.

De eerste stap is om de scholen uit jouw werkgebied te attenderen op de Kinderpostzegelactie en dan met name op het onderdeel Lokaal Besteden. Laat scholen weten dat zij een deel van het door hun leerlingen opgehaalde bedrag (tussen € 250 en € 1.000 euro) mogen inzetten voor leesbevordering op hun eigen school. Voor dat bedrag kunnen zij themapakketten met nieuwe, ingewerkte boeken bestellen. De pakketten, die worden samengesteld door NBD Biblion en Stichting Lezen, bevatten actuele en gevarieerde titels.

Scholen kunnen vanaf half mei tot de start van de Kinderpostzegelactie hun voorkeur aangeven op het scholenportaal van Kinderpostzegels. Als scholen meer informatie willen over de actie nemen zij contact op met de helpdesk van Kinderpostzegels (tel. 0900-8212349 of info@kinderpostzegels.nl).  

Samenwerking Kinderpostzegels en Stichting Lezen

Kinderpostzegels werkt al vele jaren intensief samen met Stichting Lezen. Kinderpostzegels heeft afgelopen jaren op 150 basisscholen in krimp- en anticipeergebieden, die gingen meedoen aan de Bibliotheek op school, de aanschaf van boekenkasten en boeken mogelijk gemaakt. Tevens kregen 100 kinderen per school een Boekenbon van 10 euro cadeau van Kinderpostzegels om een eigen boek te kopen. Daarnaast konden 200 basisscholen meedoen met Vakantielezen, een project om de zomerleesdip tegen te gaan. 

Kinderpostzegels voor kwetsbare kinderen

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Ze zetten zich onder andere in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden dan ook. Daarnaast maken zij zich ook hard voor kinderen die niet naar school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg nare dingen hebben meegemaakt (misbruik, mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind. Kinderpostzegels wil graag met scholen (kinderen en leerkrachten) gezamenlijk de beslissing voor projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen nemen.