Uitnodiging Monitordag 0-12 jaar 2018

Gepubliceerd op: 14 december 2017 14:49

Begin maart zijn de monitorresultaten basisonderwijs bekend van de meting 2017. Daarbij groeien kinderopvang en basisscholen steeds dichter naar elkaar toe. Een uitstekend moment voor een gezamenlijke Monitordag, waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van de monitorresultaten bij een geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school.

Praktische informatie

Datum: 6 maart 2018
Tijd: 10.00 – 15.30 uur (inclusief lunch)
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht
Aanmelden: Uiterlijk 16 februari via dit formulier

Deelname aan de Monitordag is gratis (mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen); de dag wordt georganiseerd door SPN en Kunst van Lezen. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding of vervanging worden reeds gemaakte cateringkosten in rekening gebracht.

Wat levert de Monitordag je op?

Het programma biedt naast praktische informatie over het opstarten van de Monitor, c.q. het bespreken van de resultaten en ruimte voor interactie, ook inspiratie voor het geïntegreerd aanpakken van de Monitor in de doorgaande lijn 0-12 jaar. Tijdens de lunch en koffie/thee-pauzes is er ruimte om te netwerken. De agenda van deze dag bevat de volgende onderwerpen:

Programma

09.30 Inloop met koffie

10.00 Welkom

10.15 Start deelsessies BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school PO

  • BoekStart in de kinderopvang
    - Terugblik op vorige meting, informatie over het starten, ervaringen en hulp uitwisselen met name als het gaat over draagvlak creëren.
  • De Bibliotheek op school PO
    - Terugblik op vorige meting, feedback op de verbeteringen in de nieuwe meting en verdieping op het inzetten van de rapportage voor intern gebruik en richting stakeholders.

12.30 Gezamenlijke lunch

13.30 Plenaire sessie over geïntegreerde aanpak Monitor 0-12 met Kees Broekhof en voorbeelden uit de praktijk

15.00 Afsluiting

Voor wie is deze dag bedoeld?

De Monitordag is voor:

  • voorleesconsulenten, met en zonder ervaring,
  • leesconsulenten en onderwijsspecialisten, die al ervaring hebben met het werken met de monitor en het voeren van gesprekken over leesdoelen en het lees/activiteitenplan
  • en voor monitorcoördinatoren van bibliotheken en POI's.

Kom je ook?

Meld je dan uiterlijk 16 februari online aan.
 
NB Verschillende POI’s organiseren in maart ook een terugkomdag of workshop. Deelnemers gaan dan praktisch aan de slag met het analyseren van de monitorresultaten en het formuleren van doelen en activiteiten voor het leesplan en jaarplan van de bibliotheek. Informeer bij jouw POI naar de plannen of mogelijkheden.