Uitnodiging werkdag monitor VO

Gepubliceerd op: 19 januari 2018 14:57

De resultaten van de monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs komen begin maart beschikbaar. Omdat de monitor VO relatief nieuw is, nodigt Kunst van Lezen je graag uit voor een trainingsdag ‘Werken met de Monitor VO’. Deze vindt plaats op 15 maart 2018 in Utrecht.

Wat levert de training je op?

Na afloop kun je voor je eigen school (of scholen), bibliotheek of gemeente een standaardrapportage interpreteren en heb je een maatwerkrapportage gemaakt om het gesprek aan te gaan over optimale taal- en leesresultaten voor de leerlingen.

Begin maart ontvang je van Desan de standaardrapportages. Daarnaast krijg je toegang tot de database voor de maatwerkrapportage van afgelopen jaar. Tijdens de training ga je daadwerkelijk met actuele gegevens van uw eigen school aan de slag.  

Voor wie is deze dag bedoeld?

De training is bedoeld voor monitorcoördinatoren, leesconsulenten en/of provinciaal coördinatoren die tussen december 2017 en februari 2018 bij ten minste één school de monitor hebben ingevuld of begeleid. De training is niet bedoeld voor medewerkers die in de genoemde periode de monitor niet hebben afgenomen.

Het rapportageportaal VO werkt in principe op dezelfde manier als het rapportageportaal PO. Omdat je op deze werkdag daadwerkelijk een maatwerkrapportage gaat maken voor een vo-school, verwachten wij dat deze dag ook interessant voor je is als je al ervaring met het PO hebt.  

Praktische informatie

De training wordt gegeven door Caroline Heijer, kernteam de Bibliotheek op school VO en Nicolien de Pater, landelijk contactpersoon Monitor de Bibliotheek op school i.o.v. Kunst van Lezen.

Datum: 15 maart
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Plaats: Utrecht (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt)
Er is plaats voor max. 20 deelnemers. De plaatsing is op volgorde van aanmelding.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 maart via het online aanmeldingsformulier.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze werkdag. Het is wel belangrijk dat je de ontvangen inloggegevens van Desan meeneemt naar de training. Daarnaast is het nodig dat je een eigen laptop meeneemt.

Voor meer informatie mail je naar info-vo@debibliotheekopschool.nl.