Update leermiddelengids informatievaardigheden po en vo

Gepubliceerd op: 15 mei 2020 16:36

De leermiddelengids voor primair en voortgezet onderwijs hebben beide begin 2020 een update gehad. Deze gidsen bieden bibliotheekmedewerkers handvatten om scholen te ondersteunen bij het maken van keuzes in landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden.

Informatievaardigheden voor mbo

De leermiddelengids po heeft een kleine update gehad door het toevoegen van een aantal FutureNL-pakketten. De leermiddelengids vo is aangevuld met leermiddelen voor mbo. De leermiddelen zijn ontwikkeld door Nieuws in de klas, MBOMediawijs.nl, CodeNameFuture, Wageningen University & Research – Library, Nova Collega, Perspectief MBO en Thiememeulenhoff.

De leermiddelengidsen po en vo staan in de toolkit Mediawijsheid.

Bibliotheekmonitor: leermiddelengids vo minimaal ingezet

Onlangs zijn de onderzoeksresultaten van de Bibliotheekmonitor voor het vo gepresenteerd: Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Op het gebied van digitale geletterdheid werkt inmiddels 58% van de bibliotheken samen met het voortgezet onderwijs. In de Bibliotheekmonitor is o.a. de vraag gesteld in hoeverre bibliotheken gebruikmaken van de leermiddelengids. Slechts 8% van de beoogde bibliotheken benut deze leermiddelengids.