Update Monitor de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 19 juni 2017 12:30

Op de Monitordag hebben meer dan 80 aanwezigen hun ervaringen met de Monitor gedeeld. We hebben geïnventariseerd wat goed werkt en wat er nog verbeterd kan worden. Met die verbeterpunten zijn we nu aan het werk, samen met de klankbordgroep en monitordeskundige Kees Broekhof. We streven ernaar dat ook komend schooljaar de Monitor volop en gemakkelijker ingezet kan worden om scholen te ondersteunen bij een doelgerichte aanpak van leesbevordering.

Verbeterpunten verzameld

Veel waardering horen we over de Monitor, die na 5 jaar niet meer is weg te denken als instrument om de samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen te meten. De Monitor maakte een gestage en ruime groei door, in 2017 deden 1605 scholen en hun bibliotheken mee. Maar er zijn ook verbeteringen nodig.
Die verbeterpunten hebben we op verschillende manieren opgehaald: via de Monitordag, via de helpdesk van de Monitor en via de klankbordgroep. De opmerkingen die op de Monitordag zijn gemaakt, hebben we toen met elkaar besproken en geclusterd. De vragen die bibliotheken gedurende het afgelopen schooljaar via de helpdesk hebben gesteld, hebben we ook gebundeld. En de klankbordgroepleden hebben we gevraagd hun licht te laten schijnen over gewenste veranderingen.

Aanpassingen Monitor schooljaar 2016/2017

In het afgelopen jaar zijn gewenste aanpassingen doorgevoerd.

  • Er is op verzoek het deel informatievaardigheden toegevoegd. Bibliotheken en scholen kunnen kiezen om dit onderdeel af te nemen als zij van plan zijn om te werken aan informatievaardigheden.
  • Om een maximale respons te halen, kan de school zelf het invullen door leerlingen en leerkrachten monitoren.
  • Bij een combinatiegroep kunnen de antwoorden van leerkrachten gekopieerd en aangepast worden naar de situatie in de andere groep. Tijdbesparend om in te vullen.
  • Het is mogelijk om een groep scholen te selecteren en de resultaten als groep af te zetten tegen landelijke resultaten. Hoe doen de scholen van ons schoolbestuur het ten opzichte van het land?
  • De standaardrapportages worden direct geleverd op school-, bibliotheek- en gemeentelijk niveau.
  • De maatwerkanalyse kan nu naast een word document ook in een PowerPointpresentatie gedownload worden. Gebruikersvriendelijk en direct inzetbaar.

Monitor schooljaar 2017/2018

We werken ook nu verder aan een passend meetinstrument, met de input van ruim 1.600 bibliotheekmedewerkers en hun scholen. Eind juni bespreken we, samen met de klankbordgroep en monitordeskundige Kees Broekhof, hoe we alle verbeterpunten kunnen omzetten in concrete acties. Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte via de gebruikelijke kanalen, nog voor de zomervakantie.  

BiblioConsult

In de nieuwsbrief van adviesbureau BiblioConsult hebben we gelezen dat zij hun eigen monitor op de markt hebben gebracht. We zoeken contact met hen.

Voor meer informatie neem je contact op met:
 
Inger Bos, projectleider de Bibliotheek op school, Stichting Lezen
e. ibos@lezen.nl
 
Nicolien de Pater, landelijk contactpersoon Monitor i.o.v. Kunst van Lezen
e. depater@kunstvanlezen.nl