Vakantielezen 2017

Gepubliceerd op: 14 april 2017 10:36

Ook dit jaar gaan we aan de slag met het project Vakantielezen, dit keer voor kinderen die na de zomervakantie naar groep 4 en 5 gaan. Honderd scholen die liggen in krimpregio’s of participatie-gebieden en die wellicht eerder hebben meegedaan aan Lezen is leuk en Vooruit met voorlezen kunnen zich via hun bibliotheek aanmelden. De deelnemers aan Vakantielezen krijgen een aantrekkelijk Vakantieleestasje en er wordt voor hen op school een feestelijke bijeenkomst met hun ouders georganiseerd.

Rol bibliotheek

Stichting Kinderpostzegels heeft onlangs besloten ook dit jaar Vakantielezen te subsidiëren. De kans om 6000 kinderen te stimuleren ook in de vakantie te lezen, laat Stichting Lezen natuurlijk niet liggen. Samen met Biblionet Groningen en de Bibliotheek op school ontwikkelt Stichting Lezen het project en zet het uit onder de bibliotheken en basisscholen. De lokale bibliotheek begeleidt het hele traject. De bibliotheken die eerder hebben meegedaan aan Lezen is leuk of deelnemen aan Vooruit met voorlezen krijgen eerdaags via de Provinciale Ondersteuningsinstelling van ons een brief waarin zij uitgebreid geïnformeerd worden over het project.

Onderdelen Vakantielezen

Om het lezen te blijven stimuleren, krijgen leerlingen die naar groep 4 of groep 5 gaan een aantrekkelijk Vakantieleestasje. In dat tasje zitten met onder andere: 2 leenboeken, een taalspelboekje, een leesbingo, een Vakantiebieb-kaart en een folder voor hun ouders. Er zijn affiches om in de klas op te hangen. Vóór de zomer is er een feestelijke bijeenkomst met de ouders van (dan nog) groep 3 en 4 leerlingen waarin kinderen boeken mogen kiezen en aan hun ouders mogen laten zien wat ze graag lezen. Tijdens de zomervakantie is er een gezellige lees-doe-middag in de bibliotheek en na de zomer wordt er in de boekenkring op school nagepraat over de gelezen boeken.

Materialen landelijk beschikbaar

De deelnemers aan Vakantielezen krijgen een Vakantieleestasje. Alle overige materialen die nodig zijn voor de uitvoering van het project, zoals een instructiefilmpje voor leerkrachten en leesconsulenten, een draaiboek en posters, stellen we landelijk beschikbaar. Die komen vanaf half mei in de toolkit en op leesplan.nl te staan. Voor meer informatie kun je terecht bij je POI.