Vakantielezen 2018 – doorlezen loont!

Gepubliceerd op: 27 februari 2018 16:13

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland het project Vakantielezen aan. Scholen in krimp- en anticipeergebieden die niet eerder deelnamen aan het project kunnen zich via hun Bibliotheek inschrijven. De eerste 100 scholen die worden aangemeld ontvangen voor alle kinderen die naar groep 4 en 5 gaan vóór juni - kosteloos - een aantrekkelijk Vakantieleestasje. Daarnaast organiseert de Bibliotheek in juni samen met de school een feestelijke aftrapbijeenkomst gevolgd door zomerleesactiviteiten in juli/augustus in de Bibliotheek.

Rol van de Bibliotheek

De Bibliotheek is aanjager van het project. Bibliotheken hebben eind februari een mail ontvangen via de POI met alle nodige informatie. De leesconsulent benadert scholen die niet eerder deelnamen, enthousiasmeert hen om mee te doen en geeft de schoolgegevens van deelnemende scholen door aan Stichting Lezen (vakantie@lezen.nl).Scholen die hebben deelgenomen aan of al bezig zijn met Lezen is Leuk! of Vooruit met Voorlezen komen ook in aanmerking voor het project.

De leesconsulent begeleidt de scholen in het verdere traject en besteedt aandacht aan Vakantielezen in de eigen filialen. Dit kan zo groot of klein als mogelijk: door het ophangen van de affiches van Vakantielezen en het inrichten van een Vakantieleestafel en/of het houden van een Vakantieleesfeest voor ouders en kinderen. Na de vakantie motiveert de leesconsulent de school om in een boekenkring het Vakantielezen met de kinderen na te bespreken. Scholen die dat willen kunnen het effect van Vakantielezen meten door een extra leestoets af te nemen.

Materialen vakantielezen

In het Vakakantieleestasje zitten onder meer: twee leenboeken, een superleuk taalspelboek, een samenleesboek, informatie over de vakantiebieb-app en een flyer voor ouders. Voor op school zijn er affiches, er is een folder voor leerkrachten en een film voor ouders en leerkrachten.

Voor bibliotheken is er digitaal beschikbaar: een draaiboek voor de aftrapbijeenkomst op school en voor een zomerleesactiviteit in de vakantie. Verder is er een poster om in de Bibliotheek op te hangen. Alle digitale materialen stellen we landelijk beschikbaar. Ze staan vanaf 2 april op leesplan.nl (> basisonderwijs > praktische tips) en zijn ook door andere bibliotheken te gebruiken.

Planning

  • februari: mailing naar Bibliotheken
  • 2 april: digitale informatie op leesplan.nl
  • 27 april: einddatum aanmelding scholing
  • 7 mei: definitieve lijst deelnemende scholen bekend
  • 1 juni: materialen aan scholen geleverd
  • In juni: aftrapbijeenkomst op school
  • Juli/augustus: aandacht voor Vakantielezen in de Bibliotheek. Motiveren ouders via sociale media.
  • September: boekenkring in groep 4 en 5 over Vakantielezen
  • September: evt. extra AVI leestoets (b-versie) onder vakantielezers

Meer informatie? Mail naar vakantie@lezen.nl of vraag na bij de POI in je regio.