Vakantielezen 2019 – versla de vakantiedip

Gepubliceerd op: 8 maart 2019 13:36

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting De Versterking en Kunst van Lezen 100 scholen (5000 kinderen) de kans mee te doen aan het project Vakantielezen. Het betreft de Bibliotheek op school-scholen in krimpgebieden en anticipeerregio’s als mede andere scholen in achterstandswijken (die eveneens werken met leesconsulenten). Scholen die eerder meededen aan Vakantielezen kunnen ook meedoen. Aanmelden (via de POI’s) kan tot 6 mei.

Vakantielezen geeft kinderen de kans om na de zomer op niveau te blijven lezen of zelfs leesvaardiger te worden. Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen blijkt dat van essentieel belang voor hun lees- én leerprestaties. Met jouw hulp kunnen we ook dit jaar groep 3 en 4 blij maken met een Vakantieleestas.

Rol van de bibliotheek

De bibliotheek is aanjager van het project. De leesconsulent heeft eind februari/begin maart een mail ontvangen via de POI met alle nodige informatie. Zij benadert scholen, enthousiasmeert hen om mee te doen en geeft de schoolgegevens van deelnemende scholen door aan de POI. In tegenstelling tot andere jaren is het niet mogelijk tegen betaling deel te nemen. Nadat de eerste 5000 kinderen zijn aangemeld, sluit de inschrijving.

Er zijn verschillende activiteiten nodig om kinderen te motiveren voor Vakantielezen. Zo verwachten we van scholen dat ze samen met de leesconsulent een feestelijke aftrapbijeenkomst met de ouders van leerlingen uit (dan nog) groep 3 en 4 organiseren. Op deze bijeenkomst of daaraan voorafgaand kiezen kinderen drie boeken uit de schoolbibliotheek voor in hun Vakantieleestas. Tijdens de zomervakantie is er een activiteit in de bibliotheek voor vakantielezers. Na de zomer wordt er in de boekenkring op school nagepraat over de gelezen boeken.

Materialen Vakantielezen

In het Vakantieleestasje zitten onder meer: drie leenboeken, een taalspelboekje, een moppenboekje, een Vakantiebieb-kaart en een folder met informatie over het project voor hun ouders. De school ontvangt affiches om in de klas op te hangen.  

Lezen ze wel?

Stichting Lezen wil door middel van een steekproef op een aantal scholen registreren hoeveel kinderen die meedoen aan Vakantielezen, daadwerkelijk lezen in de zomervakantie. Via de POI wordt aan een aantal leesconsulenten gevraagd om na de zomervakantie te noteren hoeveel boeken kinderen gelezen hebben. De leesconsulent zal hiertoe in een aantal klassen, bij een nagesprek over Vakantielezen, de ‘leeslijst’ van kinderen bekijken en de gegevens overnemen op een registratieformulier. Leesconsulenten sturen dit vervolgens naar vakantie@lezen.nl. Leesconsulenten ontvangen voor dit extra werk een tegemoetkoming van Stichting Lezen.

Stichting Lezen zorgt voor de verwerking van de gegevens. Stichting Lezen zal in maart de deelnemende POI’s verder informeren over deze registratie. POI’s informeren vervolgens de leesconsulenten.

Planning

 • Maart: Stichting Lezen informeert POI’s over deelname aan de steekproef.
 • Vrijdag 26 april 2019 : uiterste aanmelddatum voor deelname (door de school bij de leesconsulent).
 • Maandag 6 mei: uiterste inleverdatum deelnamelijsten bij Stichting Lezen (door de POI).
 • Bij inschrijving: POI’s krijgen direct een bevestiging van deelname ja/nee.
 • Voor 1 mei: draaiboek voor aftrapbijeenkomst beschikbaar.
 • Begin mei: school en bibliotheek bepalen datum voor de aftrapbijeenkomst op school.
 • Eind mei: ouders en kinderen zijn geïnformeerd over de bijeenkomst.
 • 1 juni: de Vakantiebieb-app met gratis e-boeken is open!
  NB Informatie hierover heeft de school ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Juni: aftrapbijeenkomst voor ouders en kinderen en het uitdelen van de leestasjes.
 • Juli of augustus: lees-doe-middag/zomerleesevenement in de bibliotheek.
 • Begin september: boekenkring over Vakantielezen in groep 4 en 5.

Meer informatie? Mail naar vakantie@lezen.nl of vraag na bij de POI in je regio.