Vakantielezen 2020 – doorlezen loont!

Gepubliceerd op: 16 maart 2020 14:47

Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting de Versterking het project Vakantielezen aan. Er kunnen maar liefst 7.500 kinderen deelnemen aan het project, uit groep 3 en 4 in krimp- en anticipeerregio’s. De POI ontvangt de gevulde Vakantieleestasjes, benadert zelf de bibliotheken en verdeelt de tasjes onder bibliotheken in de regio. De educatieve diensten in de grote steden en POI’s die niet in een krimp- en anticipeergebied werkzaam zijn kunnen alleen losse tassen bestellen.

Zomerleesdip?

Elk jaar werken kinderen samen met leerkrachten hard aan hun leesvaardigheid. En dan is het tijd voor vakantie. Voor sommige kinderen betekent dit zes weken lang nauwelijks lezen. Na de vakantie is hun leesniveau soms wel met één of twee niveaus achteruitgegaan. Zeker kinderen die lezen lastig vinden, zakken terug in leesniveau. Zij hebben na de vakantie bij verschillende vakken moeite met de leesstof. Vakantielezen biedt deze kinderen de mogelijkheid om door te lezen in de zomervakantie, zodat ze hun leesvaardigheid behouden.

Rol bibliotheek

De bibliotheek is aanjager van Vakantielezen en benadert scholen met de vraag of ze mee willen doen. De leesconsulent begeleidt de scholen ook in het verdere traject en besteedt aandacht aan Vakantielezen in de eigen filialen. Dit kan op veel manieren: door het ophangen van de affiches van Vakantielezen en het inrichten van een Vakantieleestafel en/of het houden van een zomervakantie-leesfeest voor ouders en kinderen. Na de vakantie zorgt de leesconsulent voor een boekenkring op school om het Vakantielezen met de kinderen na te bespreken. Kom je als bibliotheek niet in aanmerking voor het project en wil je wel deelnemen aan Vakantielezen? Dan kun je tot 1 mei 2020 hier losse Vakantieleestassen bestellen.

Materialen Vakantielezen

In de Vakantieleestas vind je een superleuk taalspelboek, een samenlees- of toneelleesboek, een moppenboek, een leeslijst, informatie over de VakantieBieb-app en een flyer voor ouders. Daar kunnen de kinderen drie leenboeken aan toevoegen uit de schoolbibliotheek. Om Vakantielezen te stimuleren zijn er affiches, is er een folder voor leerkrachten en een film voor ouders en leerkrachten. Voor bibliotheken is er bovendien digitaal een draaiboek beschikbaar voor de aftrapbijeenkomst op school en voor een zomerleesactiviteit in de vakantie. Alle digitale materialen staan in mei 2020 op leesplan.nl.

Meer informatie?

Leesconsulenten die – tegen vergoeding – mee willen werken aan het evaluatieonderzoek kunnen dit melden bij Agnes van Montfoort van Stichting Lezen (avanmontfoort@lezen.nl).
Meer informatie? Neem contact op met je eigen POI-coördinator of mail naar avanmontfoort@lezen.nl