Veel aandacht voor leesvaardigheid

Gepubliceerd op: 5 oktober 2020 08:09

Het Leesoffensief wacht nog op het ministeriële startsein, maar het gebrek aan leesvaardigheid en leesmotivatie bij Nederlandse kinderen en jongeren staat volop in de belangstelling. Woensdag 23 september hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de afgenomen leesvaardigheid, zondag 27 september wijdde Arjen Lubach een groot deel van zijn uitzending aan het verband tussen het vak begrijpend lezen en de afnemende leesvaardigheid en leesmotivatie.

Rondetafelgesprek dalende leesvaardigheid

De vaste Kamercommissie van OCW van de Tweede Kamer heeft op 23 september 2020 een reeks onderzoekers uitgenodigd om hun wetenschappelijk gefundeerde visie te geven op het probleem van teruglopende leesvaardigheid, en de mogelijke oplossingen daarvoor. Ook Roel van Steensel (hoogleraar leesgedrag VU) heeft namens Stichting Lezen deelgenomen. ‘Van drie dingen weten we dat ze werken,’ aldus Van Steensel:
• vroeg stimuleren geletterdheid met gefocuste aanpak;
• goed leesonderwijs met geïntegreerde aanpak;
• investeren in leesmotivatie.

Het gesprek, waaraan ook onder anderen Geke van Velzen, directeur  Stichting Lezen en Schrijven, senior onderzoeker Joyce Gubbels van Expertisecentrum Nederlands, professor Anna Bosman en senior onderwijsadviseur Marita Eskes deelnamen, is terug te zien via debatgemist.tweedekamer.nl.

Er staat ook een samenvatting op de websites ScienceGuide en KomenskyPost. En via Twitter zijn veel reacties terug te lezen onder #leesvaardigheid.

Voedselbanken van de leescrisis

Arjen Lubach vroeg in zijn televisieprogramma Zondag met Lubach (27 september 2020) in zijn gekende stijl aandacht voor de manier waarop het vak begrijpend lezen (een Nederlands fenomeen) bij kinderen en jongeren leidt tot een hekel aan lezen in plaats van leesmotivatie. Verschillende bekende leesbevorderingsinitiatieven kwamen voorbij, volgens Lubach de ‘voedselbanken van de leescrisis’. Een pleidooi volgde om meer tijd te besteden aan het lezen van boeken, en de nadruk te leggen op het inspireren en motiveren van kinderen en jongeren om meer te lezen.  

Leesmotivatie onmisbaar bij leesonderwijs

De aandacht voor wat Lubach de leescrisis noemt, komt op een moment dat door die andere crisis - de coronacrisis - veel leesconsulenten nieuwe manieren zoeken om op afstand het onderwijs te bereiken. Zet als leesconsulent het item van Lubach en de samenvattingen van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer vooral in bij je eigen gesprek op school. En voed op die manier het urgentiebesef dat leesmotivatie een onmisbaar onderdeel is van leesonderwijs.