Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 22 juni 2017 14:08

De basisopleiding leesconsulent is een goed uitgebalanceerde opleiding voor starters, waarin er aandacht is voor het onderwijslandschap, lezen, jeugdliteratuur en leespromotie. De opleiding geeft je een sterke basis om als leesconsulent te starten. Wil je je graag verder ontwikkelen? Wil je op de langere termijn betekenisvol een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het leesbeleid van de school? In wisselend aanbod bieden we je mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

Mogelijkheden binnen de leergang voor leesconsulenten

 • Van uitvoerder naar gesprekspartner
  In deze module gaat het om je positionering als leesconsulent binnen de school en om communicatieve vaardigheden die nodig zijn als je al een tijdje aan de slag bent als leesconsulent. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken over het leesbeleid op school en over contractverlenging. Deze module is ook mogelijk voor een heel team leesconsulenten op locatie.
 • Didactiek basis en Didactiek verdieping
  In deze modules leer je om zo optimaal mogelijk de leerlingen en het team 'les te geven'. Deze modules zijn geschikt voor leesconsulenten zonder onderwijsachtergrond, die wel veel met groepen kinderen werken.

Specialisaties voor primair en voortgezet onderwijs

 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
  In deze specialisatie staat centraal welke materialen er zijn voor kinderen met leesproblemen en hoe je deze effectief in kunt zetten. Daarnaast leer je hoe je een leesgesprek voert met kinderen met een leesprobleem en hoe je ontdekt waar hun belangstelling ligt, zodat je hen de juiste verhalen aanreikt en hen enthousiaster maakt voor lezen.
 • Ouderpartnerschap
 • Werk je met een school die ouderpartnerschap al in het beleid heeft opgenomen? Of met een school waarbij uit de monitorresultaten blijkt dat ouderpartnerschap en lezen een mooi doel kan zijn voor het komende schooljaar? Met de masterclass bieden we je inspiratie en een concrete aanpak om met een school invulling te geven aan het thema ouderpartnerschap. Daarnaast levert de masterclass veel inzichten en ideeën op die je actief met elkaar deelt. Alle informatie en aanmeldformulieren voor de zeven regio’s staan eind juni online.
 • Lezen kan beter!
  In de module, voor leesconsulenten en educatief adviseurs die met het voortgezet onderwijs werken, word je geïnformeerd over actuele Young Adult-boeken en vindt er veel uitwisseling plaats met collega’s over landelijke campagnes voor vo en over lokale bibliotheek projecten. Ook kom je via een docent van Windesheim alles te weten over hoe je digitale middelen inzet bij leespromotie en wat de dromen en mogelijkheden zijn van docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Onderwijsspecialist en Adviseur educatie

Deze hbo-opleidingen voor primair en voortgezet onderwijs worden vanaf nu niet meer als complete opleiding aangeboden. De inhoud is opgesplitst in losse modules, zodat je alleen die modules hoeft te volgen waarin jij je nog moet professionaliseren. Te weten:

 • Onderwijslandschap (najaar 2018 voor po en vo)
 • Onderwijsrelaties bouwen en borgen; succesvol zijn in een verkoopgesprek

Dichterbij huis?

Alle opleidingen en modules kunnen ook op locatie uitgevoerd worden. Je betaalt dan per persoon de inkoopsom van de opleiding gedeeld door het aantal deelnemers.

In het stapelschema hieronder staat per onderwerp weergegeven welke mogelijkheden er zijn om je verder te professionaliseren. Meer informatie en de aanmeldformulieren vind je onder Opleidingen en in de toolkit Expertise. Voor vragen mail je naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.