Verrijkte en nieuwe rekenmodellen

Gepubliceerd op: 3 april 2018 11:17

Voor de Bibliotheek op school PO zijn de bestaande rekenmodellen voor nieuwe scholen verrijkt. Daarnaast is een nieuw rekenmodel ontwikkeld voor de borging van een bestaande samenwerking in een nieuwe periode. Aan een rekenmodel voor borging ontstond behoefte, omdat veel Bibliotheek op school bibliotheken al enkele jaren draaien en zij nu met scholen spreken over een nieuwe periode voor het continueren en borgen van de samenwerking.

Nieuw: Offerte werkblad

Aan beide rekenmodellen is een offerte werkblad toegevoegd waarmee een concreet aanbod aan een school kan worden gedaan. Als in het rekenmodel de gegevens van de bibliotheek en de school zijn ingevuld, komen deze terug bij het offerte werkblad. Dit werkblad laat aantallen zien waarvoor in de samenwerking met de school gekozen is. Bijvoorbeeld het leveren van formatie-uren van de leesconsulent en het aantal boeken dat voor de collectie beschikbaar komt.

Het offerte werkblad laat zien wat de samenwerking tussen school en bibliotheek kost, welke bijdrage de bibliotheek levert en welk bedrag de school gaat betalen (zowel inclusief als exclusief BTW). Ook is te zien wat de school per leerling per jaar aan kosten kwijt is. Dit offerte werkblad kan van het rekenmodel worden losgekoppeld om naar de school te sturen. Het offerte werkblad wordt geprint in de huisstijl van de Bibliotheek op school.

Er is ook een werkblad ‘(Hulp) Offerte’. Deze is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en laat de uitkomsten per kostensoort zien. Voor het opnemen van dit werkblad is gekozen omdat het in de praktijk wel eens voorkomt dat scholen antwoord willen op één of enkele specifieke kosten.

Totaal assortiment rekenmodellen

Met de verrijkte en herziene rekenmodellen is de serie rekenmodellen voor Kunst van Lezen weer wat uitgebreid. Voor de volledigheid noemen we hier nog eens alle rekenmodellen die nu beschikbaar zijn. Je vindt ze in de besloten toolkit.

  • Rekenmodel met offerte de Bibliotheek op school
  • Rekenmodel met offerte borging de Bibliotheek op school
  • Rekenmodel voor een groep scholen
  • Rekenmodel BoekStart in de kinderopvang
  • Rekenmodel VoorleesExpress
  • Spreadsheet in combinatie Brede school
  • Rekenmodel de Bibliotheek op school VO