Vol van Lezen, opleiding tot specialist jeugdliteratuur

Gepubliceerd op: 30 mei 2018 13:10

De succesvolle opleiding Vol van Lezen wordt komend studiejaar op maar liefst zes locaties in het land aangeboden. Ontwikkelaar Martijn Hensgens heeft pabo-docenten getraind om de opleiding aan te bieden als post-hbo binnen het nascholingsaanbod van verschillende hogescholen.

Inhoud

Kinderboeken zorgen voor leesplezier, dé voorwaarde voor leesbeleving en leesinteresse. In de opleiding wordt lezen gezien als een totaalbeleving die meer is dan een technische benadering. Je leert kinderboeken te gebruiken om samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het curriculum van de basisschool.

In de opleiding is uitgebreide aandacht voor het inzetten van jeugdliteratuur bij het helpen vormen van een nieuwsgierige, open en kritische blik op de wereld en haar bewoners. Elke bijeenkomst start vanuit een verhaal(fragment) en staat er een recent jeugdboek centraal. Als specialist jeugdliteratuur basisonderwijs ben je in staat met boeken functioneel en effectief aan te sluiten bij leerinhouden en vaardigheden in het basisonderwijs.

Programma

De opleiding Specialist Jeugdliteratuur basisonderwijs bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en een slotbijeenkomst waarin een meesterstuk gepresenteerd wordt. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid met een aantal specifieke opdrachten. Daarnaast ga je na een bijeenkomst regelmatig aan de slag met verdiepings- en toepassingsopdrachten.

Doelgroep

Deelnemers zijn werkzaam als leesconsulent bij een bibliotheek of als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dien je te beschikken over een pabo-diploma of een afgeronde bibliotheek-opleiding op hbo-niveau. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over basiskennis ten aanzien van het basisonderwijs en het leesonderwijs in het bijzonder. Globale kennis van de inhouden uit de cursus Open Boek, zoals opgenomen in Open Boek - handboek leesbevordering, wordt als bekend verondersteld.

Locatie en planning

Plaats Organisatie Startdatum Meer informatie
Eindhoven Vol van Leren woensdagavond 29 augustus www.volvanleren.nl
Alkmaar Hogeschool Inholland woensdagmiddag 12 september www.inholland.nl
Leiden Hogeschool Leiden maandagmiddag 17 september www.hsleiden.nl
Zwolle Katholieke Pabo Zwolle woensdagmiddag 26 september www.kpz.nl
Dordrecht Hogeschool Inholland woensdagmiddag 26 september www.inholland.nl
Sittard De Nieuwste Pabo woensdagmiddag (data n.n.b.) www.denieuwstepabo.nl