Trainingen najaar 2019

Gepubliceerd op: 15 april 2019 08:50

Je wilt je graag verder professionaliseren, maar weet niet wat er aangeboden wordt en wanneer. Geen nood. Hier vind je een overzicht van de vijf opleidingen met opleidingsdata, die Kunst van Lezen en SPN komend najaar aanbieden. Meld je aan via de Bibliotheekcampus.

Aanbod najaar 2019

Najaar 2019 bieden we vijf trainingen aan in het midden van het land. Alle trainingen kunnen op verzoek op locatie/in company plaatsvinden. Informeer bij de Bibliotheekcampus naar de mogelijkheden.

Een complete beschrijving van elke training en directe link naar Bibliotheekcampus voor aanmelden vind je op de pagina Opleidingen. Wil je nog meer informatie over de inhoud van de training, informeer dan bij opleidingen@debibliotheekopschool.nl.

 • Leesconsulent basis
  Voor bibliotheekmedewerkers die op de basisscholen met de Bibliotheek op school werken of gaan werken; biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.

  Dinsdagen: 17 september (KickOff) / 8 oktober (+Mentor) / 12 november / 10 december / 7 januari 2020 (Mentor) / 14 januari / 11 februari / 17 maart

 • Lezen kan beter - vo 
  Biedt kennis over lezen en literatuur voor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs (het zwaartepunt ligt bij het vmbo, daarnaast komen ook havo & vwo voorbij); vanuit de landelijke visie en campagnes van Stichting Lezen naar de praktijk van de lokale activiteiten.

  Maandag: 7 oktober / Vrijdag: 1 november / Maandag: 18 november

 • Van uitvoerder naar gesprekspartner 
  Driedaagse verdiepingstraining met het accent op gedrag: profileer je als leesconsulent en vergroot je waarde voor de school. Bekijk ook het filmpje Van uitvoerder naar gesprekspartner waarin oud-cursisten vertellen welk profijt zij van de training hebben gehad.

  Dinsdagen: 29 oktober / 19 november / 10 december

 • Voorleesconsulent 
  Voor leesconsulenten met de doelgroep 0-4 of 0-12 jaar in het takenpakket; biedt kennis over leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar.

  Woensdagen: 30 oktober / 20 november / 11 december

 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem 
  Leer hoe je als leesconsulent met luisteren en meelezen ook leesplezier kunt verwerven bij kinderen met een leesprobleem en hoe je leesgesprekken voert met kinderen om te ontdekken met welk materiaal je ze kunt verleiden.

  Donderdagen: 31 oktober / 12 december