Voorbereidingsles De nieuwsgierige schrijver

Gepubliceerd op: 4 september 2020 12:10

Om kinderen uit groep 7 en 8 goed voor te bereiden op een schrijversbezoek hebben de Bibliotheek op school en De Schrijverscentrale de digitale voorbereidingsles ‘De nieuwsgierige schrijver’ gemaakt. Zoals een schrijver op zoek gaat naar feiten voor de achtergrond van een verhaal, gaan de kinderen op zoek naar de feiten achter een foto. Wat is er te zien op de foto (bijvoorbeeld op de foto hiernaast, met de twee jongens) en welke bronnen zijn er om daar meer over te weten te komen? Deze les is in eerste instantie ontwikkeld voor het project Auteurs voor Vrijheid, maar is nu ook algemeen inzetbaar. Bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek.

Schrijven is keuzes maken

Veel schrijvers doen onderzoek voordat ze een boek schrijven, ook schrijvers van fictie. Voor schrijvers van historische boeken geldt dat zeker. Dit gegeven is voor kinderen vaak onbekend: een verhaal verzin je toch gewoon? Met de les 'De nieuwsgierige schrijver' kun je de kinderen laten ervaren dat een schrijver op zoek gaat naar feiten, en daarbij keuzes moet maken. Wat is een betrouwbare bron? Welke feiten kun je gebruiken in het verhaal?

Informatievaardigheden oefenen

Tijdens de les komen verschillende informatievaardigheden aan de orde. Er wordt met aandacht gekeken naar foto’s, en er wordt betekenis gegeven aan de beelden. En soms zullen de kinderen ontdekken dat deze betekenis helemaal niet klopt. Bronnen worden beoordeeld op betrouwbaarheid. En ten slotte schrijven de kinderen een tekst op basis van zelf gezochte, gevonden en gekozen informatie. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld de websites canonvannederland.nl en jeugdbibliotheek.nl gebruiken. 

Leesconsulent verbindt les aan schrijversbezoek

De les 'De nieuwsgierige schrijver' is geheel online te volgen. Bij de ontwikkeling van de les bleek dit de voorkeur te hebben van leerkrachten. Daardoor kan de les zowel op school als thuis worden gedaan. Om de les te verbinden met het schrijversbezoek is de leesconsulent nodig. Jij kunt, met behulp van achtergrondinformatie over de schrijver of fragmenten uit de boeken, vertellen hoe deze schrijver aan zijn of haar feiten komt en hoe die feiten terug te zien zijn in de boeken.