Voortgang digitale de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 30 juni 2014 14:00

Bibliotheek.nl (BNL) bouwt aan de landelijke digitale infrastructuur voor bibliotheken: een gecompliceerd bouwproject dat tijd nodig heeft. In 2017 moet dit uiteindelijk leiden tot de landelijke Digitale Bibliotheek. De digitale vestiging van de Bibliotheek op school profiteert volop van de landelijke infrastructuur. Hoe het met de digitale voortgang loopt, leest u in dit bericht.

Feitelijk hebben we het over een proces dat in principe nooit klaar is. Want omstandigheden wijzigen, specificaties wijzigen, inzichten veranderen en de bibliotheekbranche verandert ook nog eens ingrijpend gedurende het bouwproces.

De digitale de Bibliotheek op school profiteert aan de ene kant volop van de landelijke infrastructuur. Van alle hoofdcomponenten van de infrastructuur zijn onderdelen in de Bibliotheek op school verwerkt. Aan de andere kant betekent deze integratie dat de Bibliotheek op school afhankelijk is van de gemaakte voortgang op de hoofdprojecten. Dit betekent ook dat er soms een pas op de plaats gemaakt moet worden omdat de omgevingsfactoren niet meewerken.

Monitor

Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld met de doorontwikkeling van de Monitor de Bibliotheek op school niet de snelheid maken zoals we die ons bij BNL hadden voorgesteld. De Monitor brengt nu vooral de leesmotivatie van kinderen in beeld, maar wil in de toekomst ook meer inzicht genereren in de leesfrequentie van kinderen en inzicht geven in wát de kinderen nu concreet lezen.
Om dat complete beeld te krijgen, moeten alle gegevens (uit de online enquêtes, aangevuld met uitleengegevens) in het landelijk Datawarehouse worden samengevoegd. De rapportage kan vervolgens op basis van de complete dataset en met behulp van landelijk beschikbare tools worden samengesteld. Deze vervolgslag had BNL willen maken met ingang van het nieuwe schooljaar.
In principe is landelijk alles technisch voorbereid, maar helaas zijn de bibliotheken nog niet zover om de correcte data aan te leveren. Zonder deze data is geen rapportage ‘nieuwe stijl‘ mogelijk. Kortom de Monitor wordt ook komend seizoen op dezelfde wijze georganiseerd als voorgaande jaren. Daarnaast organiseren we een pilot waarin BNL probeert om die bibliotheken, die een complete en correcte dataset kunnen aanleveren, één voor één over te zetten naar de nieuwe situatie.

Vergoedingsregeling

Bibliotheken mogen binnenkort de verantwoording voor de Vergoedingsregeling Schoolbibliotheeksystemen indienen bij BNL. Dat kan digitaal via een online enquête. De contactpersonen bij bibliotheken voor de vergoedingsregeling ontvangen in week 27 alle informatie en een link naar de enquête. Indien BNL de verantwoording goedkeurt, krijgen bibliotheken een verzoek om de factuur voor de 2e termijn in te dienen. Ook ontvangen zij instructies voor de aanvraag voor het nieuwe jaar.
Bibliotheken die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend, moeten eerst de online aanmelding en het plan van aanpak invullen. Deze is vanaf 30 juni operationeel via de link in de openbare toolkit.

E-books

BNL krijgt regelmatig vragen over voor de Bibliotheek op school geschikte collecties e-books. Op dit moment stelt BNL binnen het e-bookplatform vooral titels beschikbaar die we kunnen krijgen via uitgevers waarmee we titelafspraken zijn. Op deze manier zijn nu ruim 300 titels beschikbaar voor jeugd. Het gericht collectioneren op basis van door bibliotheken gewenste titels is echter nog niet mogelijk. Maar de onderhandelingen met uitgevers zijn zeker hoopgevend!