Vriendenloterij schenkt ruim 2 miljoen voor leesbevordering

Gepubliceerd op: 25 februari 2019 09:38

De Vriendenloterij heeft ruim 2 miljoen euro geschonken aan vijf organisaties die zich inzetten voor leespromotie en bestrijding van laaggeletterdheid. Uiteraard zijn alle organisaties ontzettend blij met deze belangrijke gift. Want hiermee kunnen ze het aanbod verder ontwikkelen en/of groeien met als uiteindelijk doel meer kinderen enthousiast te maken voor lezen en schrijven.

De Leescoalitie

VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes heeft een cheque van 400.000 euro uitgereikt aan de Leescoalitie, het samenwerkingsverband van landelijke organisaties die zich richten op het bevorderen van lezen en leesplezier. Met dit bedrag wil de Leescoalitie de komende jaren campagnes blijven organiseren om het belang van lezen, voorlezen en boeken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven kreeg van Wolter Kroes namens de Vriendenloterij een cheque van ruim 200.000 euro. Met het bedrag wil de stichting zich verder inzetten voor de bestrijding laaggeletterdheid. Dit door mensen bewust te maken van deze problematiek, taalvrijwilligers te ondersteunen en lesmaterialen te ontwikkelen voor cursisten

Project BoekenBoost van CPNB en Stichting Lezen

Stichting CPNB en Stichting Lezen hebben uit handen van Johnny de Mol een cheque van 500.000 euro ontvangen. Deze  schenking is bedoeld voor het project De Nationale BoekenBoost, een project om boeken dicht bij de kinderen brengen. ‘De boeken komen terecht bij de kinderen en jongeren die niet vanzelfsprekend omgeven zijn door boeken, waardoor rondom deze kinderen een optimalere omgeving om te (beginnen met) lezen ontstaat,’ aldus de CPNB. 'Een goede leesomgeving helpt leesachterstanden te verminderen, maar op veel Nederlandse scholen, waar kinderen veel van hun tijd doorbrengen, staan vaak onvoldoende recente en inspirerende leesboeken.' 

Met De Nationale BoekenBoost willen beide organisaties de impact van bestaande leesbevoringscampagnes voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar vergroten, zoals De Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Boekenweek voor Jongeren.

De Schoolschrijver

Irene Moors kwam bij Stichting De Schoolschrijver langs met een cheque van ruim 500.000 euro. Met dit geld gaat De Schoolschrijver zich richten op verdere groei en innovatie om zo meer kinderen in Nederland een taalsterke toekomst te bieden. Daartoe is samen met de kinderboekenschrijvers een online lesprogramma ontwikkeld dat zowel leerlingen, docenten als ouders op school en thuis kunnen gebruiken.

De Schoolschrijver werkt samen met landelijke partijen zoals Stichting Lezen, het Kinderboekenmuseum, bibliotheken, scholen en gemeenten. 

Project Kwispellezen van Stichting Hulphond

Tenslotte bracht Lucille Werner een cheque van ruim 4 ton naar Stichting Hulphond Nederland voor het project Kwispellezen. Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide hond. Het gaat onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen.

Kwispellezen is ontwikkeld door Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant en wordt sinds 2017 bij enkele bibliotheken rondom Waalwijk aangeboden. Met de donatie op zak, wil Hulphond het project nu over het hele land uitrollen.