Vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo

Gepubliceerd op: 10 januari 2019 14:00

Hoe pak je vrij lezen en vrijetijdslezen aan in het mbo, welke accenten zijn gekozen en wat hebben het onderwijs en de bibliotheek nodig om gezamenlijk te komen tot een succesvolle samenwerking? Dit stond in november 2018 centraal op het door Kunst van Lezen georganiseerde eerste congres in het teken van Meer lezen, beter in taal in het mbo, voor mbo- en bibliotheekmedewerkers. Daarnaast was er ook ruimschoots aandacht voor de praktijk van de mbo-pilots van Kunst van Lezen.

De volgende stap

In verschillende settings werd gesproken over de volgende stap in het leesonderwijs in het mbo. Veelvuldig werd ‘beginnen’ genoemd, evenals werken aan voldoende expertise op school en in de Bibliotheek. Daarnaast is de beschikbaarheid van collectie en middelen essentieel. Op kunstvanlezen.nl vind je de verslagen en presentaties van de plenaire sessies en alle deelsessies.  

Praktijkbeschrijvingen

Aan het einde van het congres ontvingen de deelnemers twee uitgebreide praktijkbeschrijvingen van de inmiddels afgeronde pilots binnen Kunst van Lezen: Het Koning Willem! College en Bibliotheek ’s Hertogenbosch; en Deltion College en Stadkamer in Zwolle. De praktijkbeschrijvingen zijn ook online beschikbaar.