Verslag mbo-conferentie vrij lezen en vrijetijdslezen

Gepubliceerd op: 19 november 2019 12:13

Op 1 november vond de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019’ plaats in de LocHal in Tilburg. De sprekers en deelnemers hebben zich gebogen over de vragen: Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de taalontwikkeling en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke ondersteuning kan de Bibliotheek hierbij bieden? En hoe bedt een beleidsmaker in het mbo leesbevordering in het taalbeleid in? Ook de publicatie 'De Bibliotheek op school in het mbo; praktijkbeschrijvingen van samenwerking tussen ROC en Bibliotheek' werd gepresenteerd.

Mbo-studenten houden ook van lezen

De sprekers op de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo’ hebben verteld waarom het zo belangrijk is om de studenten aan het lezen te krijgen en hoe zij dat hebben gedaan: over de succesvoorwaarden, good practices en barrières. Daarbij kwamen de rol van de docent, het leesbevorderingsbeleid op school, de samenwerking met de Bibliotheek, en de beschikbaarheid van activiteiten en collectie aan bod. Op kunstvanlezen.nl vind je de verslagen en presentaties van de plenaire sessies en alle deelsessies. 

Praktijkbeschrijvingen de Bibliotheek op school in het mbo

De praktijk laat zien dat de samenwerking tussen mbo en Bibliotheek succesvol is. ROC’s Koning Willem I College Den Bosch, Deltion College, ROC Midden-Nederland en ROC Aventus hebben meegedaan met een pilot met de Bibliotheek op school in het mbo. Hun ervaringen met het taalvaardiger maken van studenten via het lezen van boeken kun je lezen in de praktijkbeschrijvingen. We hebben de beschrijvingen gebundeld in De Bibliotheek op school in het mbo; praktijkbeschrijvingen van samenwerking tussen ROC en Bibliotheek. De beschrijvingen zijn ook los te downloaden.