Webinars en brochures voor het mbo

Gepubliceerd op: 7 december 2020 08:07

Ook in schooljaar 2020-2021 zetten we vanuit de Bibliotheek op school intensief in op de samenwerking met het mbo. Zeven bibliotheken maken gebruik van de stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo en nog eens drie bibliotheken werken samen met de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistent. Voor de professionals op de scholen en in de bibliotheek organiseren we in januari/februari 2021 twee webinars. En we bieden twee nieuwe mbo-brochures aan. Voor mbo-studenten heeft Stichting Lezen de keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar ontwikkeld.

Brochure Meer lezen, beter in taal - mbo

Een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren is het invoeren van een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen. De herziene brochure Meer lezen, beter in taal - mbo (2020) gaat uitgebreid op deze maatregel in. Kees Broekhof beschrijft de stand van zaken rond taal op het mbo en biedt argumenten om meer te investeren in leesbevordering op het mbo. Broekhof gaat ook in op de vragen hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om (meer) te lezen en hoe de samenwerking op school georganiseerd moet zijn om een effectief leesklimaat voor studenten te creëren, bijvoorbeeld via de Bibliotheek op school. De brochure is te vinden in de toolkit Netwerk & Beleid.

Brochure Lezen over burgerschapsthema's

Mbo-docenten komen regelmatig studenten tegen die lezen en taal moeilijk vinden, er weinig plezier aan beleven en er het nut niet van inzien. Het zijn studenten die te weinig konden profiteren van het taalonderwijs dat zij kregen. In de brochure Lezen over burgerschapsthema’s laten Erna van Koeven van Hogeschool Windesheim en docenten van ROC Deltion Zwolle zien hoe dat beter kan. Zij hebben vrij lezen breed ingevoerd ter ondersteuning van de kennis- en taalbasis. En om de taal- en leesontwikkeling van studenten verder te verbeteren door te lezen in betekenisvolle thema’s hebben zij het vak Nederlands gekoppeld aan burgerschap.

Webinar Onderwijslandschap mbo

Bibliotheken krijgen de vraag om samen te werken met het mbo en het lezen bij de studenten weer op de agenda te krijgen. Voor de leesconsulenten en educatief adviseurs die met het mbo (gaan) samenwerken organiseren we het webinar Onderwijslandschap mbo. Marijke van Huijstee beantwoordt tijdens dit webinar onder andere de volgende vragen. Hoe zit het mbo in elkaar en welke vakgebieden worden er aangeboden? Hoe divers is het palet van studenten en waar liggen aanknopingspunten binnen het onderwijs in het mbo? Van Huijstee is werkzaam als projectleider Taal en Rekenen op het Rijn IJsselcollege en daarnaast leermiddelen- en beleidsontwikkelaar voor het mbo.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 12 januari om 15.00 uur. Aanmelden kan via het registratieformulier webinar Onderwijslandschap mbo.

Webinar Lezen in het mbo werkt!

Naar aanleiding van de vernieuwde publicatie Meer lezen, beter in taal in het mbo en de brochure Lezen over burgerschapsthema’s organiseert Stichting Lezen het webinar Lezen in het mbo werkt! Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de samenwerking met het mbo, welke resultaten laat de samenwerking zien en welke ontwikkelingen zien we in de Monitor de Bibliotheek op school? Kees Broekhof vertelt hier meer over. Daarna worden Erna van Koeven en Lammie Prins geïnterviewd over hun ervaringen in de praktijk met het vak burgerschap op het Deltion College in Zwolle. 

Het webinar vindt plaats op donderdag 11 februari 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het is bedoeld voor mbo-(taal)docenten en bibliotheekmedewerkers. Aanmelden kan via het registratieformulier webinar Lezen in het mbo werkt!

Mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar

Goed leesonderwijs vraagt om bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Zij spelen een belangrijke rol in het stimuleren van leesplezier bij jonge kinderen en leggen daarmee een goede bodem voor hun (latere) leesvaardigheid. In opdracht van Stichting Lezen en ROC Midden Nederland is de keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar ontwikkeld waarin mbo-studenten PWO leren hoe zij leesbevordering in de kinderopvang en op school kunnen vormgeven. Stichting Lezen stelt het materiaal voor deze keuzemodule gratis ter beschikking aan roc's.

Liselotte Dessauvagie vertelt in een korte video over de mbo-keuzemodule Specialist leesbevordering 0-12 jaar.