Omgaan met leergedrag in het VO

Bouw aan een goede pedagogisch-didactische relatie met vmbo-leerlingen.Je bent lees-mediaconsulenten in het vmbo/vo en verzorgt lessen (op school of in de bibliotheek) of ontwikkelt lesmateriaal hiervoor.

Praktische informatie


Opleidingsduur: 3 dagen
Trainer: Hogeschool Saxion - Bart van Campen
Locatie: Volksuniversiteit Utrecht
Data: GEANNULEERD
Kosten: € 700,-

Aanmelddeadline: 16 februari 2018

Naar informatie en aanmeldformulier

Annuleringsvoorwaarden

Elke aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt. Met jouw aanmelding verklaar je bekend te zijn met deze annuleringsvoorwaarden.