Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen. Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.