Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Zet je kennis in voor minder gemotiveerde of zwakke lezers. Een opleiding voor leesconsulenten op hbo-niveau, met ervaring op minimaal één de Bibliotheek op school-school. Je wilt je specialiseren in leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Je hebt de opleiding Leesconsulent afgerond of je hebt aantoonbare anderszins verworven competenties op dit terrein.

Praktische informatie


Opleidingsduur: 2 dagen
Docenten: Dia Wesseling en Wendie van der Aa
Locatie: Volksuniversiteit Utrecht
Data voorjaar: 8feb - 22mrt
Data najaar: 20sep - 1nov en 21sep - 2nov
Kosten: € 550,-

Aanmelddeadline: 15 juni

Naar informatie en aanmeldformulier

Annuleringsvoorwaarden

Elke aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt. Met jouw aanmelding verklaar je bekend te zijn met deze annuleringsvoorwaarden.