Resultaten basisonderwijs

De monitor wordt, in opdracht van Kunst van Lezen, inhoudelijk samengesteld door onderwijsbureau Sardes en technisch uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions. De schat aan data die de monitor oplevert biedt een kans om leesgedrag en leesbevordering breed te analyseren.

Een dergelijke analyse is in 2015 door DESAN Research Solutions uitgevoerd en gerapporteerd. Hierin bespreken zij de ontwikkelingen over de meetjaren vanaf 2012, de verschillen tussen groepen leerlingen en de verbanden tussen data van leesconsulenten en leerkrachten.

Dit rapport Landelijke analyse monitor de Bibliotheek op school is een update van de versie uit 2015, met aanvullingen uit de meting over de periode oktober 2015 t/m januari 2016.

De landelijke analyse levert drie belangrijkste conclusies op:

  • Leerlingen lezen iets minder vaak en iets minder graag, maar halen vaker leesboeken uit de bibliotheek op school.
  • Meisjes en jongere kinderen vinden alles rond lezen leuker.
  • Bibliotheek, leesbevorderingsplan en activiteiten leesconsulent maken verschil.

Lees hier het nieuwsbericht over de resutaten van de monitormeting van 2016.