Resultaten basisonderwijs

De Monitor de Bibliotheek op school biedt een schat aan data over leesgedrag en leesbevordering op school. Onderzoeksbureau Desan stelt jaarlijks een landelijke rapportage op van de meetresultaten in het basisonderwijs.

Cijfers en conclusies

In 2017/2018 deden 119.590 leerlingen, 16.029 leerkrachten en 1.506 leesconsulenten mee aan de monitor basisonderwijs, waarvan 19% voor het eerst de monitor invulde. De monitor heeft in zes achtereenvolgende metingen een gestage groei doorgemaakt. In de meting van 2017/2018 hebben de leerlingen van groep 4 de monitor niet meer ingevuld, de deelname door de groepen 5 t/m 8 is met 3% gestegen t.o.v. de meting van 2016/2017.

Hieronder staat een greep uit de analyse van de data van de zes metingen, waarin de antwoorden van leerlingen van groep 5 en hoger, hun leerkrachten en de leesconsulenten in onderlinge samenhang zijn bekeken.

  • Op scholen met een goed ontwikkeld leesplan, een goede schoolbibliotheek en een grote variĆ«teit aan ingeroosterde leesbevorderende activiteiten, ontplooien leerkrachten meer leesbevorderende activiteiten. Ook noemen leerlingen van die scholen iets meer verschillende tipgevers voor leuke boeken en meer manieren om aan boeken te komen, gaan zij vaker naar de schoolbibliotheek, en lenen zij meer boeken dan op scholen die minder hoog scoren op de bouwstenen van de Bibliotheek op school.
  • In groepen van leerkrachten die relatief veel aan leesbevorderende activiteiten doen, liggen het gemiddelde leesplezier en de leesfrequentie iets hoger dan bij leerkrachten die er minder aan doen.
  • Meisjes vinden lezen veel leuker dan jongens en lezen ook meer.
  • Jongere kinderen zijn positiever over alles rond boeken; oudere leerlingen halen wel iets vaker boeken bij de Bibliotheek.
  • Leerlingen lezen iets minder vaak en iets minder graag, maar halen vaker leesboeken uit de schoolbibliotheek.

In de rapportage Landelijke analyse basisonderwijs 2017 beschrijft Desan de ontwikkelingen over de meetjaren, de verschillen tussen groepen leerlingen en de verbanden tussen data van leesconsulenten en leerkrachten.

De Monitor wordt, in opdracht van Kunst van Lezen, inhoudelijk samengesteld door onderwijsbureau Sardes en technisch uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions

Naar de tookit voor actuele documenten