Monitor

Samenwerking met het onderwijs

Het onderzoek naar de samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs van de Bibliotheekmonitor (voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform - BOP) levert een schat aan informatie op. De KB (Koninklijke Bibliotheek) heeft de landelijke rapportages met de uitkomsten van de twee onderzoeken gepubliceerd. Er zijn ook infographics beschikbaar: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

 • Basisonderwijs

  • Leerlingen groep 5 t/m 8
  • Leerkrachten groep 1 t/m 8
  • Leesconsulent per school

  In 2022 deden 2.269 scholen mee!

  Naar de toolkit

 • Voortgezet onderwijs

  • Scholieren vmbo klas 1 t/m 4
  • Docenten vmbo klas 1 t/m 4
  • Leesconsulent per school

  In 2022 deden 120 scholen mee!

  Naar de toolkit